Duymak
istemediğim serzenişler
yüreğime bir hançer misali inerken


Haklılığın
gerekçesiyle tahammülü
çok yudumlamaya
ihtiyaçlı olduğumu biliyorum


Bireyler
aklına estiği şekliyle
değil de, bir sonraki adımı düşünerek


Fikirlerini
beyan etseler
kimbilir ne kadar iyi olacaktır.


Bazı dostlarımız
maksatlarına binaen “en”leri için
hiçtehoş görülü davranamıyorlar


Oysaki bunlar
evrensel değerleri savunduklarını
beyaneden değerli arkadaşlar


Her düşüncenin
tartışılır olması bir güzelliktir


Özellik ise
o düşünceyi tartışanların


Nezaketi
önceleyerek, sevgiyi
örselemeden ifade etmektir


Bağnazlık
farklı düşünceye
kapalılık ne kadar doğal değilse


Karşı tarafa
söz hakkını çok görmekte
ancak o kadar saygısızlıktır


Konuşurken
hislerimizin serencamı
ruhi enginliğimizle müsavi olmalıdır


Öncelikle hakkı
kendimizde görür isek
diğer hak sahiplerini
dışlamak alenen saflıktır


İnsan,
İnsani değerleriyle
anlamlı olan bir varlıktır


Bu bakımdan
paylaşır olması
fedakârlığın bulunması
sabırla soluklanması erdemliliğin gereklerindendir


Her zaman
sen haklı çıksan ne olacak ki


Benim
kalbim kırarak
uzaklaştırdıktan sonra

MustafaCİLASUN