Nefes, müddetin şevkiyle yol alır

Akıl, merak bilgi ve görgüyle ancak hakikate ulaşır

Kalp nazargah olmak için nazlanır, beşer kalmaktan arlanır

Ruh vadin her lahzasında sadakate ramdır, hicrana gark eden firkat edasıdır
İnsan asla kendini kandırmamalıdır

Akıl ve iradesini birilerine emanet ederek yol almamalıdır

En mütekamil bir varlık olduğunu kat a unutmamalıdır, azimle araştırmalıdır

Adet ve töre üzerine, riya ve tefrika düzenine, rakama boğulan zikir sözüne iyi bakım, kavramalıdır
Şekli yet üzere din ihsası yapılamaz

Her modaya uyularak samimiyetle takvaya bel bağlanmaz

İnanç ve izan bir birinden ayrılamaz, dil başka ve dahi gönül başka konuşamaz

Azim ve irade zafiyet adına tasarrufta kullanılamaz, böyle bir mantıkla hakikate ulaşılmaz
İhsan ve ecir kalbin sahibi içindir

Her varlık ve nefes kimindir, hangi hükmün şehridir

Kur an-ı kerimin meramı ve efendimizin yadı ve amacı enönemli gaye edinilmelidir

İnsan kul olmayı hak etmek için cehdinden taviz vermeden yürümelir, yoksa ihdas edilen dinle yetinir
Mustafa CİLASUN