Ne söylenir ki
Melal lal olurken, meram ar olmuş
Hasret firkatleşirken, elemsürur-u sabır olup susmuş
Halin ikliminde gam, endişeyekoşmuş, her nefes sevdasıyla coşmuş


İnsan hassastır
Ve fakat idraki ve izanımütehassızlaştırır
Edep kemaliyetle hazdır, ilim veirfanla bir niyazdır
Düşlemek için ne gerekir,düşünmek için merak nedendir, akıl bilgiye açtır


Sevmek kalbin ikramı
Ruhun fıtratı, aklın feyz-iihsanı, hissin nidasıdır
Bilgi ne kadar kıtsa, edep bubakımdan sakıtsa, asabiyet ve kabalık
Hevesin, nefisten nükseden kederin,umut olmaktan uzak hevanın çırpınışlarıdır


İnsan görgüyle olgunlaşır
Bilgiyle sırları esrar olmaktançıkarır, kalbiyle tanır
Kalp her uzvu muvazeneyekavuşturan mihraktır, yalnız hak ile yol alır
Akıl, bilgiyi ikmal ettikçe,irade sahibi azimle ihsana ramsa, hakikatin dili olur
Sevdası henüz bu sinede gönülgibi sağdı coşkusu her dem sinenin hazzı iftihardır


Mustafa CİLASUN