Yüzümde resmeden
Bir sürgünün melali var
Ne karın naifliği yüreğimi aklar

Ve ne de hasretin asudeliği bir ar


Ne kadar yangın
Yaşamışsam, hicranın katresiyle
Yol alarak uyanmışsam ne harHoyratlığımın kime
Ne zararı var, yabanlık halimedir
Ey yar, aşkın demi latif bahar


Neyi çok görmüşsem

Ve nefesi hasretmişsem
Nasibin kadrinde yol bularak

Kanaat etmemişsem bir lekedir yarKim ruhumun
Hicran damlalarını anlar,
Sine-i sürurumdan kopan yapraklar ne arHasretinin firakıyla
Yandığım sabrın narında
Sabahladığım hakikat için çırpındığım


An ve alıp götüren

O zamanın efkârındayım
Artık suskun düşlerim yüreğimi

Okşamıyor, seherler davet etmiyorSalalar göçenler
İçin ruhuma hücum ediyor
Ne nefesim aşka erişiyor, ar ne diyorHazanın sökün
Eden gamı, yüreğimdeki
Yangınların hüznü boyun büktürüp ağlatıyor


Dilim hecelerin

Prangasında elem sofrasında
Kalbim bilmem ki neyin ihatasında,

Sancıların sızısıyla hıçkırıktaNe söylesem,
Sükût ederek diz çöksem, secdenin
Vecdiyle göçüp gitsem o şafaktaKıraat edilen
Kitabı celilin hükmüne türap
Olduğum o kalbin sesiyle ayıldığım farkla


Ey yar dilerim

Ve teslim ederim ki hasretsin
Dilin kal olduğu, halin ram olduğu

Bir iklimle yücesin ve latifsinEdebin rahlesinde
Hasrettiğin nefesle kutsiyet
İçin fevksin, ruhum için bir ahitsinNeslin halisi,
Adamlığın gailesi, nisanın naifi
Ülfetle ihsan ve ihlâs için mukaddersin


Beşer, insan olmak

İçin ilk etabın sayfasıdır
Akıl baliğ olunmadıkça masumluk

Korunmaya muhtaç vakıadırErdem kim
İçin cenahı hazdır,
Kul olmak için muhakeme
Niye mutlaktır o farktırMukallit kimliği,
Nitelikten arîleşen bir hicrandır,
Öte neden hesabidir, mizan aşktır


Şayet vuslata ram

Olmak, niyeti aşkla sınmak
Arifin dilinden, Abidin zikrinden

Haberdar olarak yolubulmakMecnunun aşkına,
Vecdin hakikatine, idrakine
Ülfetine kanarak sevdaya ulaşmak


Taklidin nüvesinden,
şekliye tin rezaletinden,
takiyyenin kepazeliğinden kurtulmakEcelin, titreten
Haşyetin, beklenen bir vaktin
Sükût ettiren meşkin, ıssız

Sokaklarda bekleyen muhtaç nefesinEsirgenen ecrin,
İdrake aşkın kutsiyetini
Haykıran fecrin, ihmal edilen her gecenin


Teheccüt için
Kalbin muhtaçlığına şahit olan ve
Seni muhabbetle bekleyen Rabbinin


Hasretini bir nebze

Olsun anla, yaban kalma
Ne ten için gayretin, ne heves

İçin vazgeçmenin, zevki neyleyimBizatihi idrak için
En değerli bir kültür olduğunu
Terennüm edelim, bilinçlenelim


Aldatan kim varsa
Ve hala ısrarını muhafaza etmekte
Kararlıysa, elbette bir başka


Akide ve hukuk,

Kul olabilmek için belki soğuk
Yabansan, kaygıyla nefesi

Bırakırsan, kalbin sahibinden ıraksanRuhunun hicran
Damlalarını anlamadan,
kalbinin sesini baz almadan yaşarsanNe ahirin ve ne de
Sana bahşedilen müddeti
Nefesin manasına vasıl olmadan harsın


Mustafa CİLASUN