Ey yüreğine hüzün düşen can
Hangi derdinserabıyla ah eder, kedere imrenirsin
Ruhun sürurbahşeden hicran damlalarınıniçin merak etmezsin
Sineye düşen, bahtın manzumesidir, iradedençıkan kavlinin rızasıdır demezsin


Bir ömür neyibeklersin
Hangi umudun şevkinden azade olarak nefeslenirsin
Niyetsamimiyettir, aklın ve vicdanın muvazenesidir, bilmezmisin
Akıl ve azimfıtratın sülbünden neşeteden ilham ve ikramdır, görmezden gelirsin


Ne kadarsabırla gidersen
Seni üzen hernefese tebessümle mukabele edersen
İlminveihsanın kadrini terennüm ederek, handanlığa ram etmezsen
Kalbin inşirahın, ruhun süruru sevdanın, aklınve izanın aşkın feyzinegark olur, istersen


Benim halimebakıp alınma
Ne kadarserkeşlik varsa yanımda, senarsızlık yapma
Pişkinliğim, edebi ve hayayı hakkıyla teneffüs edemememdendir,anla
Sefil vemiskinliğim zafiyetiçinde kalmakta ısrar etmemdendir, acziyetim itibarsızdır, yanılma


Mustafa CİLASUN