Hangi yürekle cesaret edip
Hadsizliğimi bilerek hangi lisanın kadriyle kelam edeceğim
Yanlış ve yalanlara tevessül ettikçe, hurafelere dikkatkesilince, nasıl hak vereceğim
Aklı ve izanı ve hatta münbit olan vicdanı pasif eyleyeniradeye ve nefsime hangi edeple bir hüküm mü vereceğim

Ey nefesin ve varlığın sahibi
Hangi hal üzere olursak olalım aczimizle sana el açarız
Ancak senden yardım diler ve umutla yakarırız, sen bilirsindiyerek, boyun büker ağlarız
Evet, her yanlışın ve zaafın avuntusuyla hem hal olup, edebive sonsuz Rahmeti idraksizliğimizden ve nefsin derdinden fark edemedik

Ne vakit titreten bir vakıa görsek
Ölümle yüzleşerek halimizin sefilliğine gülsek ve yerinsek
Bahtın kazası karşısında parçalanan cesetleri temaşa edepahu zar ile inlesek
En yakınımızı kaybettiğimizde elemiyle günlerce üzülüp,çırpınışlar içinde vaatler içinde nefeslensek kar etmez

Ruhumun sahibi, kalbimin maliki
Nefesin müddete şamil gayreti, tevdi edilen irademuzafferiyeti
Hakikat için seferber edilemeyen akıl ve ilim nimeti, varlıkadına tasadduk acziyeti
Hangi makul ve irfanlı gerekçeler için mazeret olabilir,keyfiyet ve heves her dem zaten nefsin elindedir, hülasa edersen yazık edilenömür kiminledir

Mustafa CİLASUN