Hassasiyet ve edep
Kalbin irfan sığasından nükseden suhulettir
İnsan ne kadar akıl ve irade bakımından ehliyet sahibi olsa da
Kemali yet ve erdemlilik bakımından mevki edinmesi en zaruri hakikattir

Bilgi ve ilim olmadan
Azim ve merak muhakeme etmek için zorlanmadan
İbret ve inşirah şuuruna erişmek için say etmek, kalbi keşfetmek
Aklın ve iradenin ikmali ve can simidi mesabesinde ki farkı layıkıylaanlamadan

Gidilen yol elbette bir yoldur
Ve fakat bilinmeyenleri, acabaları, keş keleri içinde barındıran
Mütemadiyen endişe içinde yaşatan, dimağ konusunda duyarsız bulunan
Korkunun ve cehaletin çehresinden ruhunu ve gönlünü koruyamaz, emin olmak,inanmaktır

Aşk kalbin en tabi ihtiyacıdır
Sevdası vuslata duyulan sabrın ve kanatın edep vecdinden ardır
Bu gönül için nar ve cefa nimettir, sefası çile içinde ihsana koşmakdemektir
Aşk hakka eriştiren vecttir, nefsi terbiye eden gerekçedir, ruha sürurbahşeden ülfettir

Mustafa CİLASUN