İnsanız nefsimizle ve kalbimizle
Akıl ve irade nimetiyle, vicdan ve azim gerekçesiyle
Ne vakit söylenmek istesem, illa olgun hale getirmemgerekiyor gayesiyle
Sosyal şartları ve muhatabın hissiyatı, o an için çokşeylerin farklı anlaşılmasına fırsat veriyor

İnsan severek evlenir ve bir ömre bedeldir
Ve fakat hukuk adına hak ve fedakarlıklar bir zaman sonrakederdir
Her can yükümlülükleri konusunda, ziyadesiyle hassasiyetimuhafa etmelidirler
Kalp ve ruh ekseninde, akıl ve muvazene noktasında kifarklılığı muhabbetle gidermelidirler

Her kim asabiyet içinde terennüm ediyorsa
Hınç ve kinle nazar etmeye yakınlık duyuyorsa, hayıflanmakgerekir
Şüphe üzere muhabbet korunmaz, insani zaafiyetler veönyargılar kalpte sevgiyi zedeler
Ne yapmak istiyorsak, evvel ve ahiri muhakkak hesaba katarakbir karara varmak için sabırla, güvenle yüzleşip öyle neticelendirmeliyiz

Her insanın kendine göre haklılığı vardır
Evlilik müessesesi sevgi birliğindeki fedakarlığa ve kalbihassasiyete dayanır
Kırıp dökmek, anlaşma dilini yok etmek, hakarathamizcümlelerle garipleşmek tuhaftır
Yar olmak veya yare can olmak samimiyet ve vefanın sabırnezninde ki muhabbete hasredilen bir itminan halidir, sevda dilininenginliğidir

Mustafa CİLASUN