İnsan hangi lisanı konuşursa konuşsun
Yeterki niyeti, samimiyet ve insaniyet adına kanaatını sunsun
Hayata ve vakıalara müsbet nazar ederek, ibretin ve irfanın vecdinden olsun
Her ecir vuslatın ramından bir adımdır, kalp ve ruh adına en ülfetlikazanımdır, nefretten korksun

İnsanın hak ve hürriyeti için çalışmak
Vatanın bütünlüğünü korumak, marjinallikten uzak durmak
Şiddet ve vehmi davet eden her türlü şer ve asabiyet taraftarlığınıbırakmak
Müsbet anlamda musamahayı dikkate alarak insan ve topluluklara hakkıyla sunumyapmak için korkmamak

Akıl insanın en kıymetli sermayasidir
Bu hasleti ve yetiyi nefsi telakkilerle harap etmeden kullanmak gerekir
Bir insan ve topluluğu dinlemeden zan ve önyargılarla hakaret ve tuğyaniçinde karşılamak en belirgin nefsi zaaftır
İlmine ve fikrine güvenen inancına tahkikiyle bel bağlayan neden korksun ve tartışmaktan kaçınsın,anlaşılmaz tuhaflıktır

İnsan ne kadar kalbine ve fikrine yabancıysa
Ve bilinmeyenler üzerine ömrünü ikame eden zavallı bir varlıksa
Gittiği yolu, nefsin sadrını, aklın vicdanını, kalbin edebe muhtaç irfanbağını bilmiyorsa
Handan olmak için gayret eden, asabiyetini muhafaza etmek için çıldıran,korku ve şiddeti bir şey sanan bedbin bir avuntudur

Mustafa CİLASUN