Ne vakit düşlerin meyanındazamansam
Her amelin hesabında tefekküretmeye muhtaç bir nefessem
Nazarın tesirinde, kalbin suskunhalinde, fikrin hayrete duçar bırakan kadrinde gezinsem
Temaşa ettiğim ve mütebessim bireda ile sessizliği tercih ettiğim lahzalar, bu bedbin halime kimbilir neler anlatıyor

Hayli vakittir gönlümce gezmeyiunuttum
En müstesna tepelerin, ruhumasürur bahşeden hazdan uzaktım
Her insanın bir meşgalesi var,sanki yarışmak için adanıyor her kan, soramazdım
Talep edilen, dünya adınakeyfiyet dilenen zevki, çaresiz iradesine ve aklına bırakmalıydım

İbret olması için zikrediyor vebu manada okunur
Anne ve babalar mesuliyetinialdıkları evlatları eşlerine teslim ederken bahtiyar olurlar
En hassas ve fedakarlık hazzındabulunarak, gözlerinden korur ve böylece büyütüp okuturlar
Evlatlar manen ve madden yaşlı anne ve babalarından çocuklarına bakmak için hizmetve himmet beklememelidirler
Yoksa onların yorgunluğunu vearta kalan özel yaşantılarını dikkate almadan yaşamayı marifet sayan birererzavallıdırlar

Mustafa CİLASUN