Bilmiyorum ne yapmalıydım
Nasıl bir kimlik ile karşınaçıkmaya hazırlanmalıydım
Hangi vebalin, zafiyet içinde ki mecalin, yüzümü kızartanzamanın
Mizanıyla huzuruna çıkmalıydım, kahır içinde ki bedbahtlığımı ne yapmalıydım

Neden aldanmak için adanıyorum
Kinayeler içinde yol alıyorum, avunmayı neden sayıyorum
Korkuları ve asabiyeti kalbimde taşıyorum, ölüme sadece hüzünle ve hazincebakıyorum
Niçin muhakeme ve idraki hakkıyla halimin veçhesiyapmıyorum, her gün kabahat içinde uyanıyorum

Sual ediyorum vefa kat içinden çıkamıyorum
İnanıyorumlakin kimi aldatıyorum, sanmak üzere bir yanılgıyla yol alıyorum
Geceleri ve yalnızlığınesir eden gerekçeleri içim burkuyor, gözyaşlarıo an durmak bilmiyor
Tutkularım, heveslerime yön veren nefsim, irademi aczi yeteterk ettiren mecalim yüzüme çarpıyor

Artık yolun sonuna geldik, biliyorum
Her lahzada kapımın açılacağınainanıyorum ve öylece çırpınıyorum
Nazarlar çaresiz kaldı, hazan sinemde yaşadı, umut hangi baharın şevkinde bahtıma sürurkattı, yokluyorum
Sukut ederek, yalnızlığınibret işaretlerindetitreyerek, bilinç tazelenmesi olan, tövbe istiğfarızikrederek, tefekkür edip yakarıyorum

Mustafa CİLASUN