Ey ruhumun hicrandamlası
Kaç zamandırsessizliğin inhisarında seni dinliyorum
Dinmeyen bir gamın,içini acıtan bir ıstırabın izlerini azcimle hissediyorum
Ne vakit bitecekbilmiyorum, hüznün bu kadar kuşatan serencamında gözyaşlarını siliyorum

Şevk umudun tezahürüve menbaıdır
Yılgın yürekte venisyan içinde çırpınan bir halin dilinde sarsılır
Hevesin peşinde,nefsin tesirinde, ukteleşen cefanın melalinde dövünme acıtır
Nasibin ve azminumuduna koş, aklın ve iradenin istikametinde coş, hak vaktinde aranır

Sine-i sürurumdankopan yapraklar var
Her ibreti venakşedeniyle içimde birikir ar, yoksa akıl neye yarar
Her zerrede vekısmetin kader defterinde vaktini bekleyen hak ve hakikat ülfettir yar
Nazlanmak ve sızlanmaksuskun ve pasif aklın ve iradenin hakkı değildir, hak inşirah üzere muhakemeedenindir

Değme felek değmetelime benim diyorum
İçimden geldiğinispette kal etmeyi istiyorum, el hak çekiniyorum
Hiçbir nefesi üzmek veyahicrana sevketmek istemiyorum, kıymet atfedenlere hasrediyorum
Sessiz çığlığın idrakive inkişafıyla ne kadar acziyet içinde bulunduğumu itiraf eyleyip, çekiliyorum

Mustafa CİLASUN