Rahmet ve mağfiretin sebebi

Acziyeti aşikar eyleyen nefesin boyun büktüren lekesi
Kast veya handan kimliğinde hasredilen marazın vicdan kederi
Kararmadıkça kalp, kapanmadıkça idrak, sönmedikçe umut, af edilmegerekçesidir

Yalan üzere iman inşa edilemez
Amelin şanına ve şevki ihyasına anlamsızlık yüklenemez
Zikir borçtan kurtulmak maksadıyla, sayılara esir edilereknakarat faide eylemez
Ruhun ve kalbin sahibi, akıl ve dimağın maliki, merak veazmi bahşedenin ilmi neden hakkıyla halin ve melalin meşkine erişmez

Bilmeden, anlamak için araştırmadan
Muhakeme etmek için iradeyi bizzat harekete geçirmeden olmaz
Miskin olan her can, ruhunu ve kalbini dikkate almayan suskunvicdandır, yakışmaz
Her yol sırat için muvazene edilerek, ihsan ile hemdemeylenerek vuslat için adanmalıdır, yoksa felaha ulaşılmaz

Her nefis hataya ram olacak candır
Can, akıl ve izanla kul olmanın gayretine soyunan muhataptır
Rahmet kapısı sünnetullahtır, ecele kadar kısmetin olacak vebahtını bulacaktır
Evla alan kalbi hassasiyet ve şerefin şad olduğu vakteulaşmaktır, mizan ne ülvi mihenk ve adaleti tesis eden saadettir

Mustafa CİLASUN