Nefes haktarafından ihsan buyrulan erktir
Ecele kadaraklı ve iradesi nispetinde vakti var demektir
Hakir görmeyemeyilli hal, nefsi zaafiyetin tesiriyle nazar edendir
Abd, aklın vevicdanın sedasıyla düşünen, hikmetini tefekkür eyleyen ufki ve deruni birnefestir

İnsan öncekendini tanıyarak yol almalı
İçselmarazlardan kurtulmak için çarelere baş vurmalı
Deva arayanbir düşkünün hissiyatına bürünüp, fanilik adına ne varsa arınmalı
Aşkınfarkındalığını ruhunun ve kalbinin inşirahında bulmalı, ihsan üzrere her canahak tanımalı

Her kim nebiliyorsa ve fakat yaşamıyorsa
Herhangi birnefesin hakında hüküm vermek için yarışıyorsa
Ekabirlikmakamını kimseye vermeden lafazanlık içinde zanları infaz ediyorsa
Zülmeden veazabı zerkeden bir zavakklıdır, fikir adalet ve mizanla barışık değilse sadecegeçersiz nazar ve hardır

Dimağ,tasavvurun şekillenmesinde ki adımdır
Dikkat ve merakazmi, akıl ve vicdan mertebesinde kullanma sanatıdır
Bilgi enmühim azıkken, istişare deva vadeden meşveretken, kulluk hassasiyeti haktır
Ruhu ve kalbiyoran, yıpratan riya, kibir ve batıl inanışların aklı ve iradeyi nefsin emrindekullanma garabetidir

MustafaCİLASUN