Devlet millet adına ihdas edilmiş yapıdır
Devleti zan altında korumak kaygısı, nefsi saçmalıktır
Yasama ve yürütme niye vardır, yargı millet adına adaletitesis etmekle yükümlü makamdır
Her türlü illegal örgüt, milleti ve devleti menfaat uğrunatalan eden en sinsi güçtür, şer içinde ki bölünüştür

İnsan elbette ki düşüncesini söylemeli
Şiddet ve hakaret içermediği müddetçe, dillenmeli meramlar
Taaasup ve tecessüsle bir yere varılmaz, böyle bir efkardaumutta asla barınmaz
Taklit üzere şekillenmiş kişiliklerde hurafe ve bidat pikyapar, akıl ve izan pasif haldeyken, gönül inşiraha aldırmaz

Her kimin canı sıkılmışsa aranır
O hal ve bunaltıdan kurtulmayı bir şey sanır, hesabındankaçınır
Zafiyet üzere bir dalış içinde şenlenmek için uğraşır,düşünmeyi korku sanır, hayıflanır
Bazen okadar ileri giderki kimseyi takmaz, ulu ortagevremeye kendini bırakır, bu durumda utanmaktan ne hikmetse sıkılır

Yetinmez akıl daneliğine abanır
Her nefesi şaşırtacak kadar her yer ve mekanda yüksek sesleçırpınır
Lehinde olan kim varsa kırk yıllık ahbap misali sırrınıaktarır, bir vakit sonra yeniden hüzün limanına sığınır
Nefsi ve kasti ihlaller çare değil
Gözyaşları bu maksada binaen umudu hak kılan sıddık değil
Nefs, aklın ve irfanın kimliğinde hakkıyla kavranmalı,belaya duçar edecek amelden derhal kaçınmalı
Ruhu ve kalbi hakkın emri ve efendimizin icmali çerçevesindemutmain olması için uğraşıp, sevdasıyla vuslata tabii olunmalı

Mustafa CİLASUN