Ne vakit hevanın etkisinde kalsak
Heveslerin heyecan yaşatan iştahıyla yol alıp bakınsak
şünmeyi birtarafa bıraksak, tefekküre hiç ihtiyaç duymasak
Salınsak hülyaların vadettiği iklimin hazvahasına, sırılsıklam olup biran olsun rahatlasak

İnsan ne kadarhayıflansa kar etmez
Ukdeleri uğruna sevdasınıkarartsa baş edemez, aşk denemez
Hevesin nefse mümeyyiz olan bir tabiliği vardır, halihicrana gark eden andır, değmez
İnsan nasibeinanıyorsa, kaderin iradesinde ki mizana tavsa, korkuyu sinesindebarındırmasın, meşkuk bir temayüle kanmasın, başedemez

Aklı ve iradeyi bahşedenle yol alsın
Edep ve tevazudan muhakkak ki uzak kalmasın,kalbinde yaşatsın
Samimiyet ve saflığın ihsanlaşan iklimindenefesi ilim ve irfan için sarf ederek rahatlasın
Ümit, sevmenin ve şefkatin en naiftezahürlerinden nükseden yakarıştır, ufkunderinliğinde coşkudur, aşkın gözyaşlarınısorgulasın

Ne vakit hüzün içinde yol alıyorsa
Gün yüzüne hasret olan ümitleri solmaya yüztutuyorsa içini karartmasın
Her baharın bekleyen bir hazanı vardır, haz hernasipte sadakat gösterilen aşkın şiarıdır, ruhubertaraf etmez unutmasın
Gülmedi bahtım diyen, müsterih olmalı, sabrı vekana atından nükseden insicamın meramıyla yaratana el açmalı
Vurgun yemiş mir melalinvahametinden kurtulmalı, Rahmet ve mağfiretin vaktineen kalbi manada bel bağlamalı

Mustafa CİLASUN