Olsun, sen yinede üzlüp kendini koy verme
Ruhunu yoran gama, yüreğini yakan hicrana ve onca acıya
Ram eyleyip umudunu kaybetme, sabrı mecburiyetten sırtında taşıma
Karşına çıkan her yükü nasibin sanma, akıl ve muvazene,bahşedilen iraden için sebeptir unutma

Ruhunu daraltan ve hatta bunaltan ne varsa
Yüreğinde taşımak istemediğin elem fikrine ve dirliğinepranga vuran acıysa
Zan üzre ve dahi korku birliğinde kenetlenmiş her düş vedüşünce seni esir alamaz kanma
Mesnetsiz laf üreten her kim varsa, kulak asma, sözlerinizihninde taşıma, habersizce taklit edersin unutma

Kitab-ı celille gözlnin ve zihnin barışık olsun
Seher vakti ruhunun pervazları lahutibir hazla müşerref olup, beden taatte bulunsun
Her azan zikir ve fikir birliğiiçinde gönlüne inşirah sunup, haşyetin hassasiyeti aşkı durultsun
Sevdasına gebe olduğumuz her nevarsa hak ve hakikatin mizanı olsun, yarin firkati bu manada ruhumda vekalbimde okunsun

Neden tebssüm etmekten imtinaedersin
Sanki bazen kör kuyularındehlizinde çırpınan biçarenin halisin
Umut, akıl ve izanla yol alan,vicdan ile yoğrulan, yüreğin mütebssim halinden nükseden en samimi yakarıştır
Her nefes candır, aziz olaninsandır, farkındalık ihlas ve ihsanla yol alan kulun adanmışlığı ve vuslatsedasıdır

Mustafa CİLASUN