İnsan edebin rüknünde kemale erişir
Gönül dilini öğrenir, sabrı ar bilir, nasibince ümitlenir
Ne garaz ve ne de kin için heveslenir, heva ve hevesi nefsinhülyasına verir
Umut için diridir, şevkin ve azminbereketine imrenir, hesapsız zanlar için aklı ve iradeyi önerir

Sukutu her nedense severim
Düşlerim ve düşüncelerim içintefekkür ve tahayyul etmeyi dilerim
Okumayı nasılda severim, öğrendikçecahilliğime elhak kederlenir, boyun bükerim
Arif ve abidin ilim vebasiretinden nasiplenmeyi hedeflerim, taklit üzere olmak ve karar kılmaktanürkerim

Ey yar, gönül lisanı halinicmalidir
Ruh ve vicdan ülfetinden nüksedenmeyandır, hak için beyandır
Huzur ve dirliğin teminatı, aklınve iradenin vuslata ram olan sadakat şiarıdır
Mahşer ruhun ve nefsin vuzuhundaki hakikattir, hevesin perdelerine esaret olan anzacak bir vallıdır

Kahkaha atarken halime yanarım
Ruhumun derinliklerinde kidehlizler için çaresiz ağlarım
Anlamaktan sakınan her kimseibretle haline bakarım, hangi korkuların esiridir sorarım
Azap, kabre hasredilemez,cehendemin dengine erişemez, cennet içiiyelern taklit ve takiyeler ihlas mertebsindengeçmez korkarım

Mustafa CİLASUN