Dokunma kalbine naiftir kırılır
Kristalden ziyade zariftir, bir nazar, bir kelam içinsaçılır
Gönül kitabı hakkıyla okunmalı, asla nefsi yelpazeyebırakılıp sunulmamalı
Hak için sevdasında yol almalı, aşkın sedasıyla arınmalı,ruhunu halin kaptanı yapmalı

Kitab-ıcelil akla hitap eder
İrfan davet ederek, ibretlik hadiseleri gözler önüne serer
İrade sahibi olduğuna hükmeder, hassasiyet için inşirah veihsana işaret eyler
Mükelefiyet için müddeti bekler, nesebinden emin olmanıdiler, kula kulluğu reddeder

İnsanın gönlü gülmisali açılmalı
Masumiyeti ve sadakatiyle kimseyimüteredditliğe düşürmemeli
Nazar eden her nefese eminlik ilhamını vermeli, zan ve gamadüşürmeden serdetmeli
Aşkın en naif farkındalığıyle sukut eyleyip, dert veşikayetini ortalara kat a sermemeli

Yaratılana hiçbir zaman bahane bulma
Sana cazip gelmeyen ne varsa sır gibi sakla unutma, hikmetiara
İnsanın urbası temiz olsa ne çıkar, kalbi ve zihni hak vehakikatten ari olmamalı
Gülmek için bahane arama, düşünmek için her fırsatı muvazeneetmek için kolla unutma

Mustafa CİLASUN