Her doğan beşer insan olmak için yaşar
İnsanlık ise ivazsız ona bakar, sosyal denge tekabüle anlamkatar
Örf ve adet hak üzere tanzim olmuşsa şevkle coşar, asabiyetcehlindir edep sahibi bakar
İbret almak nasiptir, dimağ için caziptir, izan adına taliptir,kul olmak, aklın ikmalinde anlama koşar

Dünyaya gelen sabi kimden ne bekler
Ağlamak ve ağlatmak hangi yürekte keder, gamsızlık ne büyükdert, kim eker
Akıl bilgi ve görgüye taliptir, irade azim için gerekçedir,muhakeme mizana bedel edeptir
Adalet hak üzere olmak ve adil bir şekilde hukuka riayetettirmenin dengesidir, yoksa vicdanı pasif olan insandan ne beklenmelidir

Azınlık hakları devletin güvencesinde olmalıdır
Devlet bireyin hakkını koruyan ve teslim eden ve onun içinvar olan ahenktir
Hakları gasp edilmiş, mazisi kasten silinmiş, devletikorumak adına korkunç katliamlar yapılmış, hangi gerekçeyle elbetyargılanmalıdır
Kendi makam ve geleceğini temin etmek için devleti çıkarıadına kullanan her kimse, ruhuna ve kalbine bigâne kalan namerttir

Mustafa CİLASUN