Sadrı vecde getiren aşk olmalı
Hal, sabır ile durulmalı, azim hevanın keyfiyetinesunulmamalı
İhlas ruhun senası ve vakarıyla kuşanmalı, mizan aklın veiradenin mihengi sayılmalı
Aline yabancı olan, mizacını değişmez sanan, kul olmanın acziyetiniedebiyle yudumlamayan aşktan anlamaz

Yar, nefsin yelpazesi değil arıdır
Hak nazarıyle cemali temaşa eylemeyen, edebin urbasınıgiymeyen uryandır
Derviş hassasiyet içinde ki nefrestir, hak için feday-ı canolmaya karar kılmış gedadır
Şevki ve vecdi aşkın inşirahından tezahür eder, halivicdanlaşmış adaktır, gama çok yabancıdır

Aklı ve vicdanı nefsin eline bırakmak
Bin bir bela ve musibet hak adına muhasebe edilmezse, kadersuçlanırsa acınmak
Dünya insanı olmaktan öte, vakit geçirmek, nedensiznefeslenmek, ideal sahibi olmadan ölmek azaptır
Cennet ve cehennem iradenin ve aklın mizan hassasiyetinde kiokuludur, ihlas ve izan hak için bahşedilmiş noktadır

Bir yaşlı ve özürlü teyze gördüm
Kimbilir halinden ne kadar bizardı, yürümek adına fevkaladegörünen cefaydı
Dikkat kesildim, lütfedilen ibretle irkildim, kahkahasıkulakğı tırmalayan kızlar gülüşüyordu, acıydı
İçim parçalandı, sinem daraldı, o zavallı ve budala kızlar adınahayıflandım, güya okuyorlardı

Mustafa CİLASUN