Hangisayfayı açsam, ibret adına bakınsam
Mazileşenmelallerin son umutlarına takılsam, hicranıyle yakınsam
Sosyalstatü adına kendinden geçen nefesleri hakkıyle anlasam, acabaları bıraksam
Ahu zar eden gönlüme söz anlatmayı, sükutunda sebat kılmayı azmederek hüznüylekalsam

Gönülavutulmaz, keşkeler çare olamaz
İradesahibi olmak, tercih hakkını gerekçesiz kullanmak edebe yakışmaz
Gülkeyfiyet için kopartılmaz, aşiyansız kalan kuşu kimse savunmaz, acziyetisorulmaz
Bedevininhalinden kim anlar, çölün kimliği biçareliğe bakar, samimiyet gönülde aşk içinyaşar

Nebatınve hayvanatında ruhu vardır
Berzahgam zerkeden derüni bir hicrandır, araf akıl sahibi için karadır
Ruhunuesir eden, ten için çırpınışlar adına aynadan vazgeçmeyen, nasıl bir vicdandır
Zemheridenkorkma, hazandan kat a sıkılma, bahar adına çırpınan nefse kapılıp macera adınayakınıp ağlama

Dünyadardır, gönül maveradır
Nefsiiçin çırpınan can, nasıl hak ve hakikat için sevdalanacaktır
Aşkınsadrından südur eden teslimiyete sığınacaktır, ihsan adına candan vazgeçecektir
Kitabıcelilde dile gelen ibretler için ruhunda şevki muhabbetle yeşertip,ümitlenecektir

MustafaCİLASUN