Nefesher lahzada ona koşmalı
Müddetincesabırla durulup, kanaatle ram olmalı
Korkulardanarınmalı, yeisten kurtulmalı, meşk içinde cehdiyle uğraşmalı
Varlıkadına enaniyete kapılmadan, taassubiyete bulaşmadan maşuk için yanıp yakarmalı

Kalbinbir efendisi vardır
Rahmetsigasında asıldır, rehberiyette noksansızdır
Onutanımadan ve hatta hakkıyla anlamadan sakınan sineler elbette kuraktır
Nefssenin emrine amade bırakılan sanıktır, iradene ve azmine güvenirsen esen vesağlıktır

Anlamadaninanmak olmaz
Gönülbu minval üzre asla durulmaz, boşlukta yaşanmaz
Haktaklit içinde ki ruhunda barınmaz, edep pişikinliş ile barışık olamaz
Aşk,halindemidir, gönül için şirazedir, nefs için mürebbidir, akıl içinde zan arlanmaz

Gülenazar et, bülbüle temaşa et
Suhuletlesuskun melallerini, hicran içinde ki figanı seyret
“Merhanettenmaraz doğar” derler, basireti göremezden gelirler, arife meylet
Alimiyargılama, ilme zan ile yaklaşma, haddi bilmek erdemdir, nafilede ikame eyleme

MustafaCİLASUN