Halin insicamındademlenmeli
Arı bir iştiyakla yanmak için bilenmeli, aczi yeti terk etmeli
Kul olmanınbahtiyarlığına erişmek için sinesini şikâyetten men ederek,dirilmeli
Nefesin sahibineiltica ederek her lahzanın himmet ve rahmetiyle muhabbete aşkla erişebilmeli

Beklenir yıllarcalakin gelmez
Umut içindebekleyen gönül buğuz etmez, vicdanı geçit vermez
Sevginin nişanıyüreğe işleyince, yeşeren düşler bir tebessümle sineye sürur zerke derse
Ömür biter, hazanibret-i âlem için nazara yeter, umut son nefeste dahi maşuktan söz eder

Güzel söz, hangi gönleyakışmaz
Aşk, kat a nefs –iemareyle barışmaz, sevdasından kaledilemez
Heva ve heveslermuvazeneye gelmez, akıl ve irade azim siz vuslata gidemez, takat yetişmez
Can çıkmadan huyçıkmaz derler, yanlış beyan ederler, Ruh ve irade nefse hükmetmelidir bilinmez

Vakıf değildircanan derd-i gamıma
Aşikâr eyleyemediğim izanıma, sukutu tercih ettiren vicdanına
Gam dile gelse neolacak, gönül hakkıyla nasıl durulacak, sararan umut neşvemibulacak
Hüzün sağanağı nereye akacak,sinede sürur mu başlayacak, çile nimet adına ruhuma ceht
sunacak

MustafaCİLASUN