Sinenin sırperdeleri vardır
Sukut içindedemlenen ardır, feryadı duyulmayan meyandır
Yaktığı aşikâr olmayan nardır, halin risalesinde ki gamdır, umuda muhtaç kıvamdır
Emeli dışlayan niyazdır,ihsan için ruhunu hasreden vicdandır, mizanı önceleyen dimağ tır

Nefsini hükümdarkılan zavallıdır
Zalimin kararanizanında asilik ve bağyilik, cehaletiyle ithamdır
Mazlumun sahibi Allah’tır,vekâleti inşirah ve ihlas üzere sadık olan vicdandır
Kul olmak, yariçin tasattukta bulunmak, canı vakfetmek için kuşku duymamak aşk-ı sevdadır

Kispet içinde, riyakârlıkbarınmaz
Anlaşılmadıktan sonraezberle, izan barışmaz, tasavvur oluşamaz
Hesapsız yololmaz, yolcu bu divaneliğe dayanamaz, avare olmak aşka bahis olamaz
Akıl yol için,vicdan ruh için, gönül maşuk için nefsin hengâmesine bırakılmaz, his taşıyamaz

Dünya ne kadaryalansa
Ona bel bağlayannefsiyle barışık yol alıyorsa, uyanmıyorsa
Zevkisefası için hala çırpınıyorsa, nur olmaktan maksatlı kaçıyorsa, hakkıbilmiyorsa
Aklıve vicdanı hatta izanı kapalıdır, ruhunda derin bir ıstırap vardır, gönlütutsaktır, hala yaşıyorsa

MustafaCİLASUN