Ne olur sen ol
Gözyaşlarını heder etme,
halinde demle

Bin bir
çeşit nefes verdiğin
çiçeklerin arasında hiç solma.

Ne ahde
vefayı sorgula
Ve ne de sadakat
adına bir ifrata kaçma

İnsan
kimliğindeki açılan
sahifelerde imtihanı asla unutma.

Vesveseyle
kalbini daraltma
Hareket ve kuvvetin
neticesinde oyalanma

Teslimiyetin
gerekçelerinde ki hikmeti
sorgula ve öyle yaşa.

Sen senin
gibi nefesi olan
Ve kalbi inşirahlar
yaşamaya çok yabancılaşan

Kişiliğinde
zamanla gariplikler
yaşanacak olan cana yaslanma.

Kalbin sahibinden
asla uzaklaşma
Toprağın suhuletini anla,

Yağmur
damlasını kokla

Gülün
dikeninden korkma,
aşk ve sevdayı
kalbi nur olarak anla.

Zevkleriyle
sırnaşanla oyalanma

Zihni
muvazeneden yoksun
olanla arkadaşlık kurma

An ve zaman
kalbinle anlamlı olacak anla
ömür semeyedir kanma.

Her sevilen
onu hasreden değildir

Sevgi
bahşedilen bir güzelliktir
zira o hak edeni bilir

İyilik ve ihsan
senin en önemli hazinendir,
ihlâsla ilintili süreçtir.

Sen
ne kadar kahredersen

Ancak o
nispetle kahrolmaya
namzet nefessin bilmelisin

Hikmetin
gerekçelerinde sukuta
idraki önceleyip tahkike girmelisin.

Nasibin gayretle
işliğini kesp etmelisin

Rekabetin
bir sünnetullah
olduğunu terennüm etmelisin

Ölümle
ürpermemelisin ve bir
saadet coşkusuyla öteleri özlemelisin.

Namütenahi olan
yegâneyle nefeslenmelisin

Dareyn
nedir keşfetmelisin
ve onu mefkûre edinmelisin

Her insana
ve ihtiyaçlıya hidayete
müteallik bir itina göstermelisin.


Mustafa CİLASUN