Yansın sinem, hissetsin hasretin şadını bin hüzün ile ziyadeleşen itminanla dirhem
Gün geçmesin, gözlerim sururla kapanmasın, sancılar kalbime hucum etmesidir tüm gayem
Ruhumda hissetmeliyim, acı nedir hakkıyla nefeslenmeliyim, rahmetin içinde de erimeliyim
Kimsenin kalbini kırmamayı birşekilde öğrenmeliyim, ehl-i hal olmak nasıl, talim etmeliyimNe zaman bir mahzun nazarı görsem içim titrer, nahoşluk yüreğimde o vakit ne tüter
Hangi vaktin ilzamından sudur olacak ki o nasip, kalbin asudeleşecek zamanını ah ile bekler
Nasıl ki sabır, gönlü imtihan rahlesinde aşk için ruhun latifliğinden gelen esine refakat eder
Sevdanın suhuleti hasretin ve gayretin serencasmında ki niyetin asliyesinde kimi davet ederNeden dağlar sessizlik içinde zikreden feyzin nişanesidir, içinde gizlenen har kime ne der
Ne vakit gönül aşkın lahzasında anlamlaşırsa ki, sırra vasıl olmuş mukadder bir ulvi nefer
Kalp kırmak, insanın melalini anlamadan nefesi bırakmak, hisseden için ne müşkil bir keder
Bahtın bekleyen umutları, niyetle müsavileşmeyen emel nutukları nefsi anbean mamur ederBuğday başağına bir bak neler anlatır, esrarında ki farkı sukutu içinde nasıl farklılaştırır
Hangi geçmişi ve geleceği kalbin için hatırlatır, işaret taşlarını neden susan meraka bırakır
Akletmeyen ve fikretmeyen gönlün nasıl samimiyetle sudur edecek yaşları ibretle mi akıtır
Olmayan ve subut bulmayan mefkureni idrakin için sessizce hatırlatır aşkın elinde şaatlaşırGecenin bir yarısında ne olur üşünmeden bir kalk, azim ve inşirah için ruhunla aşka ak
Sessiz çığlıkların, mahzunlaşan kalplerin, yersiz yurtsuz solukların hicranıyla idrake bak
Ne zaman kalbinde manalaşacaktır sabırla bekleyen aşkın lahzasında ki ibretli asude bir aşk
Maşuk nedir, aşk hangi ilhamın farkını anlatan ve lisan-ı halinde yaşatan sanat-ı farktır bakMustafa CİLASUN