Hiç söz etmemeliyim belki de sinemin sessiz çığlığından
Yüreğimi dağlayan onca sancılardan, halime vehmeden dinmeyen gamdan, feryattan
Sabretmeliyim, nefesin sahibine iltica ederek teslimiyet göstermeliyim, vazgeçmemeliyim
Kim ne söylerse söylesin, aklım dilerse irademe hükmetsin, bir kahır içinde asla inletmesinSevmek, sevebilmek cesaret ister, nefsanilik ise ne keder
Ruhun ne kadar özgür, kalbin hangi tercihlerine kefil, neden keyfiyet bu kadar rezil
Yalan olan herşey, manaya muhtaçtır o aziz nefesin ey birader, bak mazlumun o ahına ezil
Niçin gam edersin, nefsini ihta etmek için seferbersin, neden kanaati hiçlersin bak kim sefilDerdi kalbinden hiç azletme, çileden asla taacüpte etme
Fikretmek için tefekkür esastır, akıl için ilim tertip edilmiş heyacandır, irfandan vazgeçme
Kim ne söylüyorsa, asla yüz çevirme öncelikle edep içinde kalbin enginliğinden hiç arileşme
Tenezzül etmek, gönlü feda olmak için hasretmek, ecri kalbin sahibinden beklemekten, geçmeTebessüm gül damlasıdır, gönül onun hasretiyle yastadır
Durdurak bilmeyen ruhun hangi kıyasın farkını sana anlatmaktadır, akıl ilimle sanattır
İdrak etmeyen sine, hangi badireler içinde boğulmaktadır, nefsi tezkiye etmemek bühtandır
Yolcu neden hicran içinde nazarlarını akıtmaktadır, an ve o zaman kimler için çetin hesaptırGönül lisanını anlamaktan ictinap etme, kalbini hasret
İlimsiz ve akılsız solumak ne büyük gamdır, iradeni hiç durma hakikatin didarına sevket
Neden ruhunda ve yüreğinde dinmiyor hasret, sevmek ne müthiş bir şevktir, nedir o kasvet
Demek gönlünü şehredemiyorsun, bu manada sevdiğini söylüyorsun,peki nedir kalbi şiddetMustafa CİLASUN