Sus konuşma, dur düşün ve sonra meramımda ki hicranı anla
Neden kalbin ihmal edilişini, ruhun önemsenmeyişini, nefesin esinleşmeyişini sorgula
An ve nasibi zaman kim içindir, her nefes hesabimidir, şeref ve itibar neden erdemdir'i yaşa
Ne vakit taklitçi olmaktan uzaklaşırsan aklıı selimlikle dost olursan “ne dereleri” umursamaVicdan sabide olmaz, ehliyet akl-ı evvellikte aşkla buluşturmaz
Firkat hasrete nail olmaz, sevda ruhun mecrasında manasıyla barışmaz, aymazlık uyuşmaz
İnsan olmak neden şandır, en muhterem sanattır, vuslat için adaydır, aşkta sınavdır şaşmaz
Rahmetin lahzasında nefeslendin mi, ahengini hissettin mi vecdine eriştin mi yolda koymazAh çektiren nefsindir, zihni taranelerindir, aşk nefsin değildir
Kalbi olmayan herşey hakikatle ilintili olmayan keyfiyettir, nefesin hesaba ram edilmiştir
Bir düşün gidenlerden kaç nefes vicdanıyla bedelleşmiştir, maverayı kimlere emanet etmiştir
Akıl ve idrak kul olmak içindir, muhakeme izanın lahzasında dirliktir, takva şekliyet değildirGün içinde en çok neyi düşünüyor ve ona meylediyorsan
Her anında nefesini ona hasrediyorsan, vicdanın nisasında uyanmıyorsan kimsin sorgula
Kula kul olmak, emeller esaretinde kaybolmak, nefsi telakkilerde yol almak ne ardır, unutma
Bir ağaç iken asanın vecdini, bir kamış iken neyin sedasını yok sayma, mal ile yayıp kalkmaKahkaha atan insanları bir nazar et, için için ağlarlar
Yalnızlıktan çok korkarlar, muhabbeti hiç anlamadan lafazanlık yaparlar, niye ziyandadırlar
Sazendenin hıçkırışını duy, mızrabın iç yanıklığından işittiğin ahenge uy, hicranı anlatırlar
Mah gecenin karanlığında yıldız resmettiği aşkın marurluğunda yol alırlar ve esin sunarlarMustafa CİLASUN