Ne yarışan melikelerde bir mana ararım
Ne meskun bir mahelde hicranı soluyan çaresiz insanın hüznünde ki manayı ayıklarım
Aklın ve hukukun icmalinde serdedilen keyfiyetliğe ne derim, her nefsin sefilliğine veririm
Sonra hikmetin kadrine yönelirim, bahtın bahenesi yok derim ve akl-ı selim olmak kar derimHangi ırmağın suyuna baksam anarım
Bin bir hal içinde bedelleşen canlar için elhak sünnetullah der ve aklımı hakikate bırakırım
Bir insana tanıdığım ve teslim ettiğim kadar özgürlüğüm olduğunu anlarım ve katlanırım
Farklılıkları sabırla tartarım ne kadar hakkıyla yaşıyorsam tesiri haktandır aşkını sayıklarımNe bastonum var ve ne de bir pusulam
Aynaların resmettiği hikayeleri ve hilkatleri aidiyet lehçesiyle ve şevkin kadriyle okusam
Kelamın zerketiği bir hicranı derinden duysam, kalbimin hüznünü ayıklasam ve kalksam
Mezarlara manzara niyetiyle nazar edenleri bilmem ki nasıl anlasam ve kalbimle yaklaşsamMeclis-i mebusan niçin yasalar derdinde
Hayatı hakkıyla ikame etmek, ömrün letafetinde manalaşmak merak ederim nasıl bir dertse
Edip niye yalnızlığın ve derinden hissettiği efkarın vecdindedir hiç anlamasam da bakarım
Akan gözyaşlarını, sızlatan acılarını, figanlaşan umutları aşka bigane olan kalpte mi ararımUlus devlet ilişkisi kimler için vardır
Anadilinde eğitim hakkı neden korkular ve nizamlar bahane edilerek yasaklanır ve yaşanır
Hergün çocuklara and içtirmek ne kadar revadır, ırkcılık adına yaplanlar elhak fukaralıktır
Düşman addedilen kimler varsa bak, çark edilen dirliğe bütünlüğe, menfaatçilik aptallıktırMustafa CİLASUN