Suskun bir melal, takatsiz bir hal ile yol alıyorum
Zihnimi ne kadar kurcalayan sualler varsa, bir çözüm arıyor ve düşünüyorum
Bazen acziyet yaşıyor ve bazende umut içinde ferahlıyorum, kalbi sürur yaşıyorum
Neşe-i muhabbetin hazzına o an müdrik oluyor ve kalbimin sahibine sığınıyorumNeydi açmazlarım ve çözümünde naçar kaldıklarım
Elhak nefesin malikinde, vicdanın hesabı ülviyetinde, ruhumu kuşatan efkar elinde
Kaybolan ahendin, insan zihniyetinde ki devrişmelerin ve talan edilen o gönüllerin
Nidasında, elemin, kederin birliğinde, mahzun nefeslerin medet uman melallerindeNe ranıyorum, taksimi nasibi niye sorguluyorum
Bahtın tesliminde, iradi olan bilinçsizliğinde, sığınmaları yaşayan nice acizliğinde
Nasıl bir çözüm bulmalıyım, fedret diye mi inanmalıyım, safahatı ne yapmalıyım
Nitelik ve ihsan cenahından uzaklaşan canları nasıl sınıflandırıp ve aklamalıyımDert etme elemi,verenin kim olduğu belli mi demeliyim
Bir köşeye çekilip rahatımı ve efradın rerahını temin etmek için mi sığınmalıyım
Yoksa, boş ver diyerek nefsi sıyrılışlar dehlizinde boğulup kimseyi duymamalıyım
Hakikatin ruhumu inleten sedasını ne yapmalıyım gül kokusundan mı kaçmalıyımYoksa nefsi hezeyanlara kapılıp arzularda kaybolmalıyım
La şerike leh derken, la havle vela kuvvete'yi nefeslenirken dilde mi bırakmalıyım
Kitabı celili hiç mi anlamamalıyım, sadece yüzünden okuyup ecir mi ummalıyım
Ben bu aklımı ve ruhumdan tebarüz eden feryadı kalbime söyle nasıl anlatmalıyımMustafa CİLASUN