Hissetmek, farkı fark ettireni idrak aksanından okumak...
Kalbin inşiraha olan vecdini anlamak, ruhun ulviyet nidasını gönülde yaşamak
Yar denince, sevda kaç heceyse, aşk bu minval üzre zikredilen firkatin busesiyse
Boş ver deyip geçme, ferhatın hasretiyle inle,mecnun ne demekt kalbinden eksiltmeİstesende, istemesende nefes müddetlidir dinle...
İlk andan itibaren göç başlıyor bilmesende, vakit kimin kadrinde, hesap var işte
Kul olmak, beşerlikten kurtulmak,insanlaşma noktasında anlaşmak var yüreğinde
Hilkat ne demektir sual eğle içtenliğinle, vakti saadet bizzat elindedir figan etmeYetim bir sabinin mahzunluğunu bilir misin söyle...
Garip ve öksüz olmak var, kalbin münbit ikliminde, yar aşkı vuslatın eşiğinde
Merak mükellefin dirliğinde, akıl hukuku bilmek yetisinde,izan idrakin elinde
Vicdan mizandır ruhi sannende,gönül ummandır derdin rahmetgahını bilmesendeZevk kültürdür, bilincin erkidir, aşkla bütündür...
Sürurun şadından payesir, irfan cenahından vadedir, mühlet kalbin için edeptir
Ne kadar bilmesende, yılların kaybolmuşluğu sinende sancıysa korkma sebeptir
Vesileler nefeslenmen ve tefekkür etmen içindir, nar ihsanı bekleyen aşk değildirAldatmak, aldanmanın farkında olmadığı gailedir...
Kul olmak illaki gayretinle müsavidir, azim ecrin vecdidir, sevda ise dile gelendir
Ömür, ruh için en mukayyet vakittir, kim ne kadar bilir, ölüm kalbim için edeptir
Diriliş için bir senfonidir, sırat için hüzün ilmidir, mahşer bilki şefaatın vesilesidirMustafa CİLASUN