Ne bekliyordum, hangi gerekçeyle umut besliyordum
Günleri bir bir hasretin yumağına havale ediyordum,niye bir çile çekiyordum
Umudun nedenini, emelin sancı zerkeden dilini görmezden mi geliyordum
Nefesin azizliğini, hakikatin nasip terakkisini ne kadar biliyordum


Duygular...Ah gönülde çağlayan ağıtlar
Bir bakışın, içine zerk edilen hevesin beklentisi olan kıpırdanışlarda neler var
İçimi sızlatan, bazen yüreğin yanıklığını artıran, hicranı sineme koyan bir ar
Yakarışlar niye var, sıhhati ve vucubu bilinmeyen hukuk söyle kime bir yarar


Ne görüyorsak, bizde olmasını diliyorsak
Nedensiz yaşamanın betbahlığında bir yol alarak, ruhun sesini hiç anlamıyorsak
Mefkure sahibi olmadan, mükellefiyetin farkındalığını kalbe koymadan akıyosak
Nefesin müddetini, hesabın en yakın halini şayet idrakimizde duymuyorsak


Nefsin aymazlığından azat olarak aşkı anlamıyorsak
Zevkin her raddesinde, keyfin meftun burakan hallerinde hikmeti aramıyorsak
Ötenin tevdi edilen ve kitabı kerimde sözü edilen senasını hiç işitmiyorsak
Henüz insan olmayı, kul olmak için kalbimizi anlamayı yakinen önemsemiyorsak


Annenin ak sütünün sebebi hikayesini
Şefkatinden tebarüz eden esin hamiyetini, dile gelen ninninin aşkı hakikatini
Nesillere ilga edemeden, dünyevileşmenin derdiyle payelenmeden akıl melekesini
Ha vitrinlerden nazar eden manken, ha ruhsuzlaşan nefesle abat olan ten halini


Ölmeden nefsin dile gelen edebi senfonisini
Ruhun lahzasından serdedilen latif busesini halin dirliğinde aşkla yaşamalıyız
Kimseyi kırmadan, hoyratlık yapmadan, aklı selim bir yoldan sevda yaşamalıyız
O an hak ve hakikatin vecdini ihsanın, inşirahın rahlesinde idrakimize koymalız
Mustafa CİLASUN