1 den 6´e kadar. Toplam 6 Sayfa bulundu

Konu: Peygamberlerin geliş sırası

 1. #1
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 03.02.09
  Yaş: 24
  Mesajlar: 122

  Peygamberlerin geliş sırası

  1- Adem (as).

  2- Şit (as): Babası: Âdem Aleyhisselâm, Annesi de, Hz. Havvâ'dır.

  3- İdris (as): İdris (as)'ın soyu, Yerd (yahud Yarid)b.Mehlâil b.Kay*narı (yahud Kaynen) b.Enuş, b.Şit, b.Âdem Aleyhisselâm.

  4- Nuh (as): Nuh b.Lemek (veya Lemk), b.Mettu Şelah, b.Ahnuh (veya Uhnuh) (Yani İdris Aleyhisselâm), b.Yerd (veya Yarid), b.Mehlâil, b.Kayn (veya Kaynarı), b.Enuş, b.Şis, b.Âdem Aleyhisselâm.

  5- Hud (as): Hûd (Âbir) b.Abdullâh, b.Rebah, b.Halud b.Âd, b.Avs, b.İrem, b.Sâm, b.Nuh Aleyhisselâmdır.

  6- Salih (as): Salih b.Ubeyd, b.Esif veya Asit, b.Kemaşic b.Ubeyd, b.Hadir b.Semud, b.Âbir b.İrem, b.Sâm, b.Nuh Aleyhisse!amdır.

  7- İbrahim (as): İbrahim b.Târah (Âzer), b.Nahor, b.Sarug (Şarug) b.Rau (Ergu), b.Falığ, b.Âbir, b.Şalıh, b.Erfahşed, b.Sâm, b.Nuh Aleyhisselâmdır.

  8- İsmail (as): İsmail Aleyhisselâm; İbrahim Aleyhisselâmın, Hz.Hâcer'den doğan ilk ve bü*yük oğludur.

  9- İshak (as): İshak Aleyhisselâm; İbrahim Aleyhisselâmın ikinci oğlu olup Hz.Sâre'den doğ*muştur.

  10- Lut (as): Lût b.Hâran, b.Târah, b.Nahor, b.Saruğ'dur. Lût Aleyhisselâm; İbrahim Aleyhisselâmın Yeğeni, yani kardeşi Haran'ın oğlu idi.

  11- Yakub (as): Yâkub b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselâmlardır. Yâkub Aleyhisselâmın Annesi: Refaka'dır.

  12- Yusuf (as): Yûsuf b. Yâkub, b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselâmlardır. Yûsuf Aleyhisselâmın annesi: Râhıl bint-i Leban'dır.

  13- Eyyub (as): Eyyûb b. Mûs, b. Ra'vil, veya Razıh b. Ays b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselâmlardır. Eyyûb Aleyhisselâmın annesi Lut Aleyhisselâmın kızı idi.

  14- Zülkifl (as): Bişr (Zülkifl) b.Eyyûb Aleyhisselâm'dır.

  15- Şuayb (as): Şuayb b. Mîkâil, b. Yeşcür, b. Medyen, b. İbrahim Aleyhisselâmdır. Şuayb Aleyhisselâmın annesi: Lut Aleyhisselâmın kızı Mîkâil'dir. Şuayb Aleyşhisselâm, Mûsâ Aleyhisselâmın Kayınpederi idi.

  16- Musa (as): Mûsâ b.İmran, b.Yashür, b.Kahis, b.Lâvi, b.Yâkub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselâm'dır. Mûsâ b.İmran Aleyhisselâmla Hârûn b.İmran Aleyhisselâm, Ana-Baba bir kardeş idiler. Harun Aleyhisselâm, Mûsâ Aleyhisselâmdan bir yaş büyüktü.

  17 Harun (as): Musa (as)'ın kardeşidir.

  18- Hızır (as): Rivayete göre: Hızır Aleyhisselamın soyu: Belya (veya İlya) b. Milkân, b.Falığ, b.Âbir, b.Salih, b.Erfahşed, b.Sâm b.Nuh Aleyhisselam olup babası, büyük bir kraldı. Kendisinin; Âdem Aleyhisselamın oğlu veya Ays b.İshak Aleyhisselamın oğullarından olduğu veya İbrahim Aleyhisselama iman ve Babil'den, Onunla birlikte hicret edenlerden birisinin, ya da Farslı bir babanın oğlu ol*duğu, kral Efridun ve İbrahim Aleyhisselam devrinde yaşadığı, büyük Zülkarneyn'e Kılavuzluk ettiği, İsrail oğulları krallarından İbn. Emus'un zamanında İsrail oğullarına peygamber olarak gönderildiği, halen, sağ olup her yıl, Hacc Mevsiminde İlyas Aleyhisselamla buluştukları da, rivayet edilir.

  19- Yuşa (as): Yûşa' b. Nûn, b. Efrâim, b. Yûsuf, b. Yâkub, b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselâm'dir.

  20- Kâlib b. Yüfena (as): Kâlib b. Yüfena, b. Bariz (Fariz), b. Yehuza, b. Yâkub[3> b. İshak, b. İbra*him Aleyhisselâmdır. Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselâm, Mûsâ Aleyhisselâmın kız kardeşi Meryem'in kocası veya Mûsâ Aleyhisselâmın damadı idi.

  21- Hızkıl (as): Hızkıl b. Nûridir. Hızkıl Aleyhisselâmın annesi yaşlanıp çocuk doğurmaz hale geldikten sonra, Yüce Allâh'dan bir oğul dilemiş ve Hızkıl Aleyhisselâm, ihsan olunmuştur. Bunun için, Hızkıl Aleyhisselâm (İbnül'acûz = Koca Karının Oğlu) diye anılmıştır.

  22- İlyas (as): İlyas b. Yasin, b. Finhas, b. Ayzar, b. Hârûn, b. İmran (A.S)'dır.

  23- Elyesa (as): Elyesa' b.Ahtub, b.Adiy, b.Şütlem, b.Efrâîm, b.Yûsuf, b.Yâkub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselâm'dır. Elyesa Aleyhisselâm'ın, İlyas Aleyhisselâm'ın amcasının oğlu olduğu da söylenir.

  24- Yunus (as): Yûnus b. Matta; Bünyamin b. Yâkub b. İshâk, b. İbrahim Aleyhisselâm oğulla*rı soyundandı. Matta, Yûnus Aleyhiselâmın annesi idi.Peygamberlerden, Yûnus b. Matta ile İsâ b. Meryem Aleyhisselâmlardan baş*ka hiç biri, annesine nisbetle anılmamıştır.

  25- Şemûyel (as): Şemûyel b.Bali, b.Alkama, b.Yerham, b.Yehu, b.Tehu, b.Savf'dır. Şemuyel Aleyhisselâm, İsrail oğullarından ve Hârûn Aleyhisselâmın zürriyetindendi. Şemuyel Aleyhisselâmın annesi Hanne olup[6> Lâvi b.Yâkub Aleyhisselâmın Hanedanına mensuptu.

  26- Davud (as): Dâvûd b.İşâ Aleyhisselâm; Yehûza b.Yâkub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselâmın soyundandır.

  27- Süleyman (as): Dâvûd b.İşa Aleyhisselâmın oğlu olan Süleyman Aleyhiselâmın da, soyu, Yehûza b.Yâkub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselâmlara dayanır.

  28- Lukman (as): Lukman b.Sâran, b.Mürîd, b.Savun. Lukman Aleyhisselâm; Dâvûd Aleyhisselâmın devrinde yaşamıştır. Kendisi; Mısır Nub kabilesine mensubtu. Medyen ve Eyke halkındandı. İsrail oğullarından bir adamın kölesi iken, onun tarafından âzâd edilmiş ve kendisine ayrıca mal da, verilmişti.

  29- Şâ'yâ (as): Şâ'yâ b.Emus veya Emsıya'dır.

  30- İrmiya (as): İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Hârûn b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı.

  31- Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar, Peygamber oğullarından, Süleyrnan b.Dâvud Aleyhisselamların soyundandı.

  32- Uzeyr (as): Uzeyr b.Cerve Hârûn Aleyhisselâmın zürriyetindendir.

  33- Zulkarneyn (as): Zülkarneyn Aleyhisselâmın ismi, soyu ve Peygamber olup olmadığı... Hakkın*da bir çok ve çelişkili rivayetler bulunmaktadır. Kendisinin, Sa'b b.Abdullah'ülkahtânî olduğu söylendiği gibi, babasının Hımyerîlerden olduğu da, ileri sürülmektedir.

  İbn. Habîb de; Hımyer krallarının isimlerini -Hişam b.Kelbî'den sırasıyla kitabı*na geçirirken, Sa'b b.Karîn b.Hemal'ı, -Yüce Allanın, Kitabında- Zülkarneyn diye anmış olduğunu kayd ettikten sonra, kral Zeyd b.Hemal'ı kayd edip ona da, Yü*ce Allanın Tübba' adını vermiş olduğunu açıklar.

  Zülkarneyn Aleyhnisselâm hakkında: "Hem Nebi idi, hem Resul idi." diyenler olduğu gibi, "Hayır! O, Resul olmayan bir Nebi idi. Resul olmayan bir Nebî oluşu, inşâallâh, Sahih'dir!" diyenler de, vardır. Hz. Ali'ye göre, Zülkarneyn Aleyhisselâm: Ne bir Nebi, ne de, bir kraldı. Fakat, Allanın Salih bir kulu idi ki, o, Allâhı, sevmiş, Allah da, onu, sevmişti.

  34- Zekeriyya (as): Zekeriyyâ b.Berahyâ Aleyhisselâmın soyu, Süleyman b.Dâvûd Aleyhisselâmlara, Süleyman b.Dâvûd Aleyhisselâmların soyu da, Yehûza b.Yâkub Aleyhisselâma dayanır.

  35- Yahya (as): Yahya (as), Zekeriyya (as)'ın oğludur.

  36- İsa (as): Hz. Meryemin oğludur ve bir mucize olarak babasız dünyaya gelmiştir. Hz. Meryem'in babası İmran b.Mâsân olup Hub'um b.Süleyman Aleyhisselâmın soyundandı.

  37- Hz. Muhammed (asm): Muhammed b. Abdullah, b. Abdulmuttalib, b. Hâşim, b. Abdi Menaf, b. Kusayy, b. Kilab, b. Mürre, b. Ka'b, b. Lüey, b. Galib, b. Fihr, b. Mâlik, b. Nadr, b. Kinane, b. Huzeyme, b. Müdrike, b. İlyas, b. Mudar, b. Nizar, b. Maadd, b. Adnan. Bütün kaynaklar Muhammed (a.s.)ın, Adnan'a kadar olan atalarının gerek isimlerinde, gerek sıralarında, ittifak halinde bulundukları gibi, Adnan'ın da İsmail (a.s.) b. İbrahim (a.s.)ın öz be öz soyundan geldiğinde de müttefiktirler.

  Kaynak: Peygamberler Tarihi, Asım Köksal

 2. #2
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 30.06.09
  Yaş: 37
  Mesajlar: 7

  Neden tüm pegmaberler hz. Nuh soyundandır?

  Kur'an-ı kerimde adı geçen pegmaberler hep hz. Nuh'un soyundan olup, hepsi de aşağı yukarı aynı bölgede yaşamış, peygamberliğini sürdürmüşlerdir. Neden yeryuzunun uzak, farklı bir bölgesindeki peygamberden veya kavimden bahsedilmiyor kur'an'da?

  Hz. Nuh'un ikinci adem olması, tufandan sonra tum insanlığın hz.nuh'dan turediğini söylenebilir cevap olarak: Ancak bu da yanlış bir cevap olacaktır. Nuh tufanının tüm yeryuzunde olmadıgını, sadece mezopotamya ve çevresind oldup sadece hz. Nuh'un kavminin helak edildiği zaten biliyor. Kur'an da zaten tüm insanlığın değil, sadece hz. Nuh'un kavminin helak edildiğini açıkça söylemektedir.

  Bu durumda neden sadece belli bir bölgenin halklarından ve peygamberlerinden bahsedilmektedir?
  Konu tarikaral tarafından (30-06-2009 Saat 15:32 ) değiştirilmiştir. Sebep: yazım hatası

 3. #3
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 18.07.09
  Yaş: 32
  Mesajlar: 2

  tarikaral arkadaşımın yazdıklarını bende merak ediyorum . . . yokmu acaba bu soruya verilebilecek akla mantığı uygun bir cevap

  teşekküreler tarikaral
  Konu exlebriz tarafından (07-08-2012 Saat 11:50 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 30.06.09
  Yaş: 37
  Mesajlar: 7

  rıca ederim exlebriz kardeşim. hala cevabımızı bekliyoruz. cevap gelinceye kadar ben araştırmamı tamamlayacam inşallah. cevabını da kendim yazarım

 5. #5
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 18.07.09
  Yaş: 32
  Mesajlar: 2

  selametlee
  Konu exlebriz tarafından (07-08-2012 Saat 11:49 ) değiştirilmiştir.

 6. #6
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 03.09.10
  Mesajlar: 1

  Dilim döndüğünce ve bildiğim akdar izah etmeye çalışayım.Kuranda geçen çoğu peygamber gönderildiği yer itibariyle pek uzak yerlere gönderilmemiştir.Sürekli israiloğullarının yaşadıkları yerlere gönderilmiştir.Bunun nedeni İsrail oğullarının çok azgın bir kavim olmasıdır.Sürekli peygamber göndermemiştir Vareden.Dünya nezaman kaosa sürüklense nezaman bir haddi aşma (semud kavmi) Nezaman bir sapıklık(Lut kavmi) içine düşse ozaman gönderilmiştir.En çok isyana düşen halk israiloğullarıdır.Ama son peygamber Hz muhammed mustafa (s.a.v)Bütün insanlığa gönderilmiştir.Aslında bizim dinimiz hristiyanlığı ve museviliği(orjinal hallerini) Tasdikleyen bir dindir. Yukarda yazan mübarek isimler arasında Hz Zülkarneyn de vardır.Orda peyhambermi yoksa bir velimi olduğunun tartışıldığıda belirtilmiştir.Ama şüphesizki Allah (c.c)ın sevdiği bir kuldur.
  Aslında bazı araştırmacıların araştırmalarına göre Hz Zülkarneyn hakkında bazı bulgular vardır.Kimileri Zilkarneynin Büyük İskender olduğunu söyler.ama Büyük İskender çok yıkım yapmıştır.Bu yüzden doğru bilgiye daha uzaktır.Ama bir diğer rivayete görede Zülkarneynin Oğuzhan olduğu söylenmektedir.Zülkarneyn çift boynuzlu anlamınada gelir.Eski Türk hükümdarı Oğuz savaş miğferinde çift boynuz bulunur.Buda Zülkarneynin Oğuz olduğunu kuvvetlendirir.Ve Kuranda Zülkarneyne büyük hükümdarlık verildiği ve doğuyu ve batıyı dolaştığı söylenir.Bu bilgide Zülkarneynin Oğuz olduğuna kanıt niteliği taşıyabilir.Ama kesin bilgiler değil bunlar bildiklerimi paylaşıyorum.Buda Yüce Allah'ın Peygamberleri sürekli aynı yere göndermediğinin kanıtı olabilir eğer bilgiler doğruysa.Bazı insanlar Hz Zülkarneynin Sokrates olduğunu bile idda eder.Ama Oğuz olma ihtimali daha yüksek.
  Saygılar Vesselam

Benzer Konular

 1. namaz surelerinin sırası
  Konu Sahibi hülya25 Forum Tanışma Köşesi
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 27-01-2009, 19:19
 2. Senin olsun cennet'in sırası!...
  Konu Sahibi poyrazi Forum Kendi Şiirleriniz
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18-01-2009, 13:05
 3. Genç olma sırası kimde?(gençler okumadan geçmeyin)
  Konu Sahibi <DAMLA> Forum Bize Ayıracak 5 (beş) Dakikanız var mı
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 14-09-2008, 14:27
 4. Dünyaya geliş gayesinin anahtarı
  Konu Sahibi ferit Forum Allah (c.c) Hazretleri
  Cevaplar: 47
  Son Mesaj: 11-08-2007, 12:02
 5. belanın geliş sebebleri
  Konu Sahibi Ravza_Nur Forum İslami Bilgi ve Kaynaklar
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 30-08-2006, 16:24

İşaretlemeler

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •