Şevval Ayı’nın ilk günü olan Ramazan Bayramı Günü ile Zilhicce'nin onuncu günü olan Kurban Bayramı Günü'ne bu ismin verilmesinin bir kaç sebebi ileri sürülür.
Birinci görüşe göre, müminler bu günlerde gerek Ramazan Orucunu bitirerek Şevval ayından altı gün oruç tutmaya yönelerek, gerekse farz olan haccı eda edip Peygamberimizin ziyaretine yönelerek Allah'a (C.C.) karşı ibadet etmekten Peygamberimize hürmet etmeye dönerler.
İkinci görüşe göre, bayramların her yıl tekerrür etmelerinden dolayıdır.
Çünkü görüşe göre, bu ismin sebebi. Allah’ın bu günlerdeki iyilik ve bağışlarının bolluğudur.
Diğer bir görüşe göre de, bu günlerin gelmesi ile ortalığa sevine ve neşe geldiği için bu günler, bu adı almışlardır.
Peygamberimizin kıldığı ilk bayram namazı.Hicretin ikinci yılına rastlayan bir Ramazan Bayramı Namazı’dır.
Bundan sonra Peygamber imiz Bayram Namazı’nı devamlı kıldığı için, sünnet-i müekkede'dir.

Peygamberimiz (SAS.) buyuruyor ki: «— Bayramlarınızı tekbirler ile şenlendiriniz.» «— Kim bayram günü üç yüz kere «Subhanallâhi ve bihamdihi» der ve sevabını ölmüş Müslümanlara bağışlarsa, her Müslüman ölünün kabrine bin nûr iner ölünce Allah kendi mezarına da bin nûr gönderir.»

Vehb İbni Münebbih buyuruyor ki; «Şeytan her bayram günü öfkesinden inler.
Etrafına toplanan yardakçıları «Seni öfkelendiren nedir, efendimiz» diye sorarlar.
Şeytan da onlara su cevabi verir. «Bu gün Allah Muhammed (SAS) ümmetinin günahlarını affetti Onları mutlaka nefsi arzulara ve hazlara daldırarak oyalamalısınız.» Allah, Ramazan Bayramı Günü cenneti yarattı.
Tuba ağacını dikti, Cebrail'i. (AS.) vahiy indirmek üzere vazifelendirdi.
Firavun büyücülerinin tevbe sini kabul etti.»

Peygamber'imiz (SAS.) buyuruyor ki: «— Kim, önemini bilerek bayram gecesini ibadet ile geçirirse, kalplerin öldüğü gün onun kalbi diri kalır.»
Hz. Ömer. Oğullarından birini bayram günü sadece yırtık bir gömlek içinde görünce ağlamaya başlar.
Oğlu ona «Niye ağlıyorsun» diye sorar.
Hz. Ömer oğluna «Yavrum, bayram günü seni çocuklar bu yırtık gömlekle görünce hayal kırıklığına düşeceğinden çekiniyorum» diye cevap verir.
Oğlu da ona «Ancak Allah’ın Rızasından mahrum kalan veya ana - babasına asi olanlar hayal kırıklığına düşerler.
Ben ise senin hoşnutluğun sayesinde Allah’ın Rızası’nı kazanacağımı umuyorum» diye cevap verir.
Bunun üzerine Hz. Ömer gözyaşları içinde oğlunu bağrına basar ve ona dua eder.

Su beyitlerin şairi, ne güzel söyler: «Dediler ki; «yarın bayram, ne giyeceksin?» Dedim ki, «Kuluna susayınca su sunan Allah’ın bağışladığı elbiseyi Fakirlik ve sabır öyle iki elbisedir ki.
Onların arasında barınan kalbin sahibi bayram ve Cumaları görür.

Ey ümidim! Sen yoksan bayram matemdir bana.
Sen bana görünür veya sesini duyurursan, o zaman benim için bayram var.

Bildirildiğine göre.
Ramazan Bayramı sabahı, Allah (C.C), Melekleri yeryüzüne indirir.
Onlar sokak başlarına dikilerek insanlardan ve cinlerden başka her canlının duyduğu bir sesle şöyle seslenirler.
«Ey Muhammed ümmeti! Büyük günahları affeden ve bol bağışlar sunan kerem sahibi. Rabbinize çıkın.» Müminler namaza katılınca ulu Allah, meleklere «Vazifesini yapan isçinin karşılığı nedir» diye sorar.
Melekler «Yaptığı isin mükâfatını almaktır.» diye cevap verirler.
Bunun üzerine ulu Allah «Sizi şahit tutarım ki, onlara mükâfat olarak rızamı ve mağfiretimi verdim.» buyurur.

Bu vesile ile Bütün İslam Aleminin ve islamiyet gen tr forum üyelerinin Mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyor Hayırlara vesile olmasını diliyorum Saygılarımla