HZ. MEHDİ (A.S.) TEMİZ VE HUZURLU BİR ÇEHREYE SAHİPTİR

Tanınmış şair Ağa Seyyid Hasan, Hazretleri’nden (Hz. Mehdi (a.s.)’dan) söz etmiştir: “GÜZELLİĞİ TEMİZ YÜZÜNDEN YÜKSELİR, SABAH MELTEMİ HUZUR VEREN ÇEHRESİNDEN YAYILIR.”[Minanur Rahman, 2/237]

HZ. MEHDİ (A.S.)'IN TENİ AÇIK RENK OLACAK VE PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.)'DEKİYLE AYNI RENKTE İKİ BEN BULUNACAKTIR

Ebu Cafer, İmam Muhammed Bekir (as) Hazretleri cetleri yoluyla, Ehli Beytin lideri, Hazretleri, Müminlerin Emiri (as)’in minberden söylediklerini nakletmiştir, “AHİR ZAMANDA SOYUMDAN BİR KİŞİ ÇIKACAK, AZ AL RENKLE KARIŞIK AÇIK TENLİ OLACAK, ... PEYGAMBERİN RENGİNDE İKİ ET BENİ BULUNACAK. O (HZ. MEHDİ (A.S.)) YÜKSELECEK.” (İmam Hz. Mehdi (a.s.)’nin Hayatı, Allame Bakır Şerif el- Kureyşi)

HZ. MEHDİ (A.S.) GENİŞ YAPILI YANİ HEYBETLİ OLACAKTIR

• “Mehdî bendendir. ALNI GENİŞ, ... (Ebû Dâvud. 4285)

• Onun ALNI GENİŞ, burnu ise ince olacaktır.(Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5.Cilt, sf. 365)

• O, AÇIK ALINLI, küçük burunlu...(Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, "Kıyamet Alametleri"

• Mehdi bendendir... AÇIK ALINLIDIR. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 21)

• ... Ebu'l Carud der ki: İmam Muhammed Bakır aleyhisselam'a: "... İMAM (HZ. MEHDİ (A.S.)) NE İLE TANINIR?" diye arzedince şöyle buyurdu:"HİDAYET VE HEYBETİ İLE VE ALİ MUHAMMED'İN, ONUN (HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN) FAZİLETLERİNİ İKRARI İLE." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 284)

Harun Yahya’nın eserlerinden alınmıştır.