Teşekkür edenler Teşekkür edenler:  0
Beğenenler Beğenenler:  0
Beğenmeyenler Beğenmeyenler:  0
1 den 10´e kadar. Toplam 10 Sayfa bulundu

Konu: Tesettür, Kadının İffetini Korur

 1. #1
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 28.10.06
  Mesajlar: 7.372
  Teşekkür ve Beğeni

  Tesettür, Kadının İffetini Korur

  Tesettür, şer’an örtülmesi gereken yerleri örtmek demektir.

  Bir kimsenin örtmesi gereken ve başkasının bakması haram olan yerlerine avret yeri denir.

  Örtünmenin gâyesi, başkasının bakışlarından korunmak ve ırzı, meşrû olmayan isteklerden sakınmaktır. İnsandaki edeb ve hayâ duygusu, örtünmeyi gerektirir. Örtünmede asıl gâye, Cenâb-ı Hakk’ın rızâsını kazanmak olmalıdır.

  Kadının örtülü olması, hürriyetini kısmak için değil, bilakis şeref ve iffetini korumak içindir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de:

  "Ey Peygamber! Zevcelerine, kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına, dış elbiselerinden üstlerine giymelerini söyle. Bu, onların tanınıp eziyet edilmemelerine daha uygundur. Allâh çok yarlıgayıcıdır, çok esirgeyicidir." buyurulur.

  İslâm Dîni, örtünmeyi emretmekle kadını muhâfaza etmek, onun kıymetini arttırmak ve hürmete lâyık bir insan olduğunu ortaya koymak istemiştir. Dış etkilerden korumayı istediğimiz her şeyi örtü ile muhâfazaya çalıştığımız da bir gerçektir. Örtünme ile ilgili olarak Nûr sûresinin 31. âyet-i celîlesinde:

  "Mü’min kadınlara söyle: Gözlerini haramdan sakınsınlar,ırzlarını korusunlar, ziynetlerini açmasınlar! Bunlardan görünen kısmı (yüzler ve eller) müstesnâ, başörtülerini, yakalarının üstüne koysunlar..." buyurulur.

  Hz. Âişe (r.anhâ), ilk başörtüsü uygulamasını şöyle anlatır:

  "Allâh ilk muhâcir kadınlara rahmet etsin! Onlar âyeti inince, etekliklerini kesip bunlardan böş örtüsü yaptılar."

  Yine Safiyye bint-i Şeybe şöyle anlatır:

  "Biz Âişe ile birlikte idik. Kureyş kadınlarından ve onların üstünlüklerinden söz ediyorduk. Hz. Âişe (r.anhâ) dedi ki:

  "Şüphesiz Kureyş kadınlarının birtakım üstünlükleri vardır. Ancak ben, Allâh’a yemîn olsun ki, Allâh’ın Kitâbı’nı daha çok tasdîk eden ve bu Kitâb’a daha kuvvetle inanan ensâr kadınlarından daha fazîletlisini görmedim. Nitekim en-Nûr Sûresi’ndeki âyeti inince, onların erkekleri bu âyetleri okuyarak eve döndüler. Eşlerine, kızlarına, kızkardeş ve hısımlarına bunları okudular. Bu kadınlardan her biri, eteklik kumaşlarından, Allâh’ın Kitâbı’nı tasdîk ve O’na îmân ederek başörtüsü hazırladılar. Ertesi sabah, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in arkasında başörtüleriyle sabah namazına durdular. Sanki onların başları üstünde kargalar vardı."

  Peygamber (s.a.v.) Efendimiz:

  "Allâh bülûğa ermiş kadının namâzını, başörtüsüz kabul etmez." buyuruyorlar. Başka bir hadîs-i şerîflerinde: "Kadın avrettir (örtünmesi gereklidir. Sokağa) çıkınca, şeytan onu daha câzip gösterir." buyurur.

  Bunun için kadının evden dışarıya çıkışında güzel koku sürünmesi hadîs-i şerîfde yasaklanmıştır:

  "Bir kadın koku sürünerek dışarı çıkar ve koku ulaşsın diye bir topluluğun yanına giderse, zinâya bir adım atmış olur."

  Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in baldızı ve Hz. Ebûbekir’in (r.a.) kızı Esmâ, bir gün ince bir elbise ile Rasûlullâh (s.a.v.) ’in huzuruna girmiş, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz de ondan yüzünü çevirerek:

  "Esmâ! Kadın bülûğa erdikten sonra, -mübârek ellerine ve yüzüne işâret ederek- şundan ve şundan başka yerinin görünmesi câiz değildir." buyurmuşlardır.

  Erkeklerin de dışarıda gözlerini muhâfaza etmeleri ve yolda yürürken ayaklarına bakarak yürümeleri tavsiye edilmekte ve tasavvufda bu duruma "nazar ber-kadem" denilmektedir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, Hz. Ali (r.a.)’a şöyle buyurmuşlardır:

  "Ey Ali!

  Bakış, bakışı izlemesin! İlk bakış, sana âid (mübah), sonraki ise sana âid değildir."

  Buradaki ilk bakışdan maksad, elde olmadan meydana gelen göze çarpmalardır.

  Bir başka hadîs-i şerîfde de şöyle buyurulur:

  "Bir müslüman erkeğin gözü, (mahremi veya nikâhlısı olmayan) bir kadının güzelliklerine takılır da, sonra (Allâh’dan korkarak) gözünü ondan sakınırsa, Allâh Teâlâ ona ibâdet ecri verir. Ve o kimse, kalbinde ibâdetin tadını bulur."

  Ayrıca, mahrem olmayan kadın ile erkeğin birbirine dokunması, musâfaha etmesi ve tokalaşması helâl değildir. Hadîs-i şerîfde buyurulduğu gibi bu da, elin veya dokunan uzvun bir zinâsıdır:

  "Gözlerin zinâsı bakmaktır. Kulakların zinâsı dinlemektir. Dilin zinâsı konuşmaktır. Elin zinâsı yapışmak, tutmaktır. Ayağın zinâsı da yürümektir. Nefis ise, (bu kötü işleri) sever, temennî ve arzu eder....". Hz. Âişe (r.anhâ) yemin ederek anlatıyor ki:

  "Rasûlullâh’ın eli aslâ yabancı bir kadının eline değmemiştir.." (166)

  Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyuruyor:

  "Birinizin başının, demirden bir şişle dürtülmesi, onun için, nâmahrem bir kadına dokunmasından daha hayırlıdır."

  Örtünmekten maksad, avret yerlerini, hem görünmeyecek ve hem de vücûd hatları belli olmayacak şekilde kapatmaktır. Binâenaleyh, teni gösteren şeffaf elbise, örtü sayılmaz. Böylesi, uzvu daha câzip gösterir. Nitekim Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, bu konuda şöyle buyurur:

  "Cehennem halkından iki sınıf var ki, ben onları görmedim.. (Fakat onlar birgün türeyecektir): Ellerinde sığır kuyrukları gibi kamçılar bulunup onlarla halkı döven insanlar, bir de giyinmiş, fakat çıplak olan (yâni vücûdun çirkin yerlerini örtüp câzip kısımlarını açan veya tenin rengini gösteren ince elbise giyenler), vücûdlarını sağa sola eğip çalımlı olarak yürüyen ve başları Horosan develerinin hörgüçleri gibi (saçları kabartılmış) olan kadınlar... (İşte) bunlar, cennete giremezler, kokusunu da hissedemezler. Halbuki cennetin kokusu, şu kadarlık yoldan alınır."

  Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, giyim, beden veya davranışlarıyla erkeğe benzemeye çalışan kadına ve kadına benzemeye çalışan erkeğe lânet etmiştir:

  "Kadınlardan erkeklere benzeyenlerle, erkeklerden de kadınlara benzeyenler bizden değildir."

  Abdullâh b. Abbas (r.anhümâ)’dan nakledilmiştir:

  "Nebî (s.a.v.), erkekleşen kadınlarla, kadınlaşan erkekleri lânetledi. Ve:

  "Onları evlerinden çıkarınız!" buyurdu."

  Abdullâh b. Ömer (r. anhümâ), Allâh elçisinin şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

  "Üç kimse vardır ki, cennete giremez ve kıyâmet günü Allâh onlara rahmet nazarı ile bakmaz:

  1. Ana-babasını dinlemeyen kimse,

  2. Erkeklere benzemeye çalışan kadın,

  3. Eşini kıskanmayan koca."

  Hülâsa müslüman hanımı, kendi cinsine âid giyim ve davranışlara özenmeli, erkeklere âid elbise ve tavırlara meyletmemelidir. Zîrâ her cins, kendi özellikleri içinde bir değer ifâde eder. Bunun için kadın, yüzü ve bileklere kadar elleri hariç olmak üzere vücûdunun geri kalan kısımlarını, temiz, sade ve diğer kadınlara örnek olacak tarzda muntazam olarak örtmekle yükümlüdür. İşte bu kadındır ki, başkalarına hürmet, şefkat ve muhabbet telkin eder. Dînimizin yücelttiği ve Cennet’in ayaklarının altında olduğunu müjdelediği kadın da budur.


  Tasavvufi Sohbetler »

 2. #2
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 18.11.06
  Mesajlar: 969
  Teşekkür ve Beğeni

  RE: Tesettür, Kadının İffetini Korur

  ALLAH RAZI OLSUN KARDEŞİM BENİM. SİTEYE UĞRADA ADINI YAZDIR DUA LİSTESİ OLUŞTURUYORUZ İSİM İSİM DUA ETMEK İÇİN...YANİ UNUTMAMAK İÇİN İSİMLERİMİZİ

 3. #3
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 28.10.06
  Mesajlar: 7.372
  Teşekkür ve Beğeni

  RE: Tesettür, Kadının İffetini Korur

  makinaci06 yazdı:
  ALLAH RAZI OLSUN KARDEŞİM BENİM. SİTEYE UĞRADA ADINI YAZDIR DUA LİSTESİ OLUŞTURUYORUZ İSİM İSİM DUA ETMEK İÇİN...YANİ UNUTMAMAK İÇİN İSİMLERİMİZİ

  SİZDENDE ALLAH RAZI OLSUN KARDEŞİM....ALLAH KABUL ETSİN İNŞ..SELAMETLE....

 4. #4
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 26.09.06
  Yer: Oradan
  Mesajlar: 5.630
  Teşekkür ve Beğeni

  RE: Tesettür, Kadının İffetini Korur

  Kardeşim Allah senden razı olsun Allaha emanet ol

 5. #5
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 28.10.06
  Mesajlar: 7.372
  Teşekkür ve Beğeni

  RE: Tesettür, Kadının İffetini Korur

  mustafa_xtar yazdı:
  Kardeşim Allah senden razı olsun Allaha emanet ol

  SENDENDE KARDEŞİM..ALLAH A EMANET OLUN...

 6. #6
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 28.10.06
  Mesajlar: 7.372
  Teşekkür ve Beğeni

  RE: Tesettür, Kadının İffetini Korur


 7. #7
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 28.10.06
  Mesajlar: 7.372
  Teşekkür ve Beğeni

  RE: Tesettür, Kadının İffetini Korur


 8. #8
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 28.10.06
  Mesajlar: 7.372
  Teşekkür ve Beğeni

  RE: Tesettür, Kadının İffetini Korur

  TESETTÜR (Örtünme)


  Tesettür, İslâm'a inanışın ve müslümanca düşünüşün simgesidir. Müslüman kadının ilk başlıkta anlaşılabilen tek ayırıcı vasfıdır. Ehemmiyetine binaen bu konuda müslümanların hassasiyeti, kafirlerime telaşesi oldukça büyüktür.

  Onlar, vargüçleriyle örtüyü ve hicabı müslüman kadının elinden çekip almanın yollarım araştırırlar. Çünkü, müslüman kadınını örtüsünden uzaklaştırmak, Onu dininden uzaklaştırmanın ilk ve en mühim adımıdır. Bu noktada başarılı olunduğunda, yani her ne sebeple olursa olsun bir kadın tesettürü ihmal edecek kadar bilinçsizleştirildiğinde artık onun islimi bir kişiliğinden söz etmek mümkün değildir. Artık onun iplerini ellerine geçirmiş sayılabilirler. Hürriyet, ilericilik, moda ve benzeri isimler altında dilenilen yöne sürülebilir, dilenilen şekilde sömürülebilir.

  19. yüzyıldan itibaren yeryüzündeki maddi hakimiyet, mekanik buluşları ve ortaçağ saplantılarından sıyrılıp kısmi de olsa uyanışa geçmeleri sebebiyle Avrupalıların eline geçmişti. 20. asra girerken Avrupalılar, müslümanları değerlerinden uzaklaştırırken bu avantajlarından bol bol yararlandılar. Kendi teknolojik üstünlükleri karşısında müslümanların geri kalmışlığını fikri tahakkümleri esnasında bol bol sömürdüler. Bir müslüman kalkıp da kalbindeki imanla ve kafasındaki mantığıyla İslâmi esastan müdâfaaya kalkıştığında hemen onu gericilik ve yobazlıkla itham ettiler, islâm'ı İslâm toplumunun şu anki geri kalmışlığının tek sebebi olarak gösterdiler. Gerilemenin asıl sebebinin islâm'ın icraat sahasından uzaklaştırılması ve müslümanların İslâmi esasları yaşamaması olduğunu tüm güçleriyle gözlerden uzak tuttular.

  Tabi bu taarruzdan tesettür de nasibini aldı. Batılıların telkinleriyle, başörtüsü gericiliğin alameti olarak görülmeye daha doğrusu itham edilmeye başlandı. Başörtülü bacılarımız, zekaları, çalışma kapasiteleri ve ahlâkları ne olursa olsun eğitim müesseselerinden uzaklaştırıldılar. Onları, çağdışılıkla ve çöl kanunlarına uymakla itham etti'er. Bu yol anlaşıldığı üzere, örtünü kötülenmesi için hiç de mantıkla bir yol degildi. Fakat, Avrupa'nın teknolojisi önünde aklını uçurarak sosyal olaylara bakış açısı daralan insan, ideal olarak yaşanmış da olsa mazideki bir vakıaya bakmaktansa hazır önündeki göz kamaştıncı kâğıt kalelere bakmayı daha gerçekçi buluyordu. Avrupalıları doğrulamanın hakikate daha yakın olduğunu zannediyordu.

  20. yüzyıla geçerken göz kamaştırıcı medeniyetleri saysinde Avrupalıların İslâm alemi üzerindeki fikri, siyasi ve ekonomik hakimiyetleri tamamlanmış oldu. Batılılar islâm topraklan üzerinde bu derece söz sahibi olunca artık maskelerini gizlemeye gerek kalmadığını gördüler. Çünkü bu topraklarda idareyi ele alan kuklaları aldıkları emirlerin toplum yapısıyla uyuşup uyuşmadığını kontrole hiç gerek duymadan tam bir teslimiyetle tatbik ediyorlardı. Böylece halkının büyük çoğunluğunun müslüman olmasına rağmen bu topraklarda İslâm'ın yaşanması resmen yasaklanmış oluyordu.

  Batılılar islâm topraklarına girerlerken hürriyet, eşitlik, cumhuriyet ve laiklik gibi parlak sloganlarla gelmişlerdi. Fakat son polisiye tedbirleri bu sloganların ruhuna kökten tezat teşkil ediyordu. Hakkı alınan hak sahibleri bu sefer müslümanlar olduğu için bu sloganlar kolaylıkla saptırıldı. Adalet tereddütsüz hasır altı edildi. Laikliğin var olduğu bir devlette dini inanç ve yaşayışların anayasa garantisinde olması gerekirken dini inanışlarını devam ettirmek isteyen müslümanlar doğrudan kanunların takibatına maruz kaldılar.

  Fakat bu oyun da hayatiyetini fazla devam ettirmedi. İslâmi uyanış kâfirlerin tahmin edemiyeceğinden çok daha büyük adımlarla yol alıyordu.

  Bu sefer İslâmı yorumlamak suretiyle onun hükümlerini zevale uğratmak, müslümanların onun sınırlarına olan hürmetlerini ortadan kaldırmak istediler, önce sahte din adamlarını sonra da devlet mekanizmasında yetki ve otorite sahibi olanları konuşturarak islâm'ın yasakladığı şeyleri serbest ilan etmeye, teşvik ettiği şeyleri ise horlamaya başladılar. Bu serbest bırakma ve horlama olayını da hiç bir kural gözetmeksizin arzularına göre tevil ettikleri İslâmi naslara dayandırmayı ihmal etmediler.

  Fakat unuttukları mühim bir şey vardı, islâm, esasları kutsal konsüllerde kararlaştırılan, beşeri karaktere göre şekillenen bir din değildi. Onun hükümlerini koyma yetkisi yalnızca Allah'a aitti. Allah ise hiç bir zaman zail olmayan beşer üstü bir kuvvetti. Müslümanlar O'nun emirlerini her an hevalarına uymaları mümkün olan insanlardan değil, tebliğ edildiği günden beri tek kelimesi değiştirilemeyen ve Allah kelamı oluşunda katiyyetle şüphe bulunmayan Kur'ân'dan alıyorlardı

 9. #9
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 10.01.07
  Mesajlar: 49
  Teşekkür ve Beğeni

  RE: Tesettür, Kadının İffetini Korur

  Allah razı olsun kardeşim çok güzel bir konu

 10. #10
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 28.10.06
  Mesajlar: 7.372
  Teşekkür ve Beğeni

  RE: Tesettür, Kadının İffetini Korur

  handeee yazdı:
  Allah razı olsun kardeşim çok güzel bir konu

  CÜMLEMİZDEN KARDEŞİM....SAĞOLUN...SELAM İLE....

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Şehid Mücahid Şenerin Vaiyeti
  Konu Sahibi Gülüşü Yaralı Forum Bize Ayıracak 5 (beş) Dakikanız var mı
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 24-02-2010, 18:38
 2. Meleklerin Yazmaktan Yorulduğu SALAVAT
  Konu Sahibi abı_hayat Forum Hadis-i Şerif
  Cevaplar: 14
  Son Mesaj: 01-06-2009, 16:34
 3. _RESUL_ Kardeşimiz Için Hatim
  Konu Sahibi <DAMLA> Forum Bize Ayıracak 5 (beş) Dakikanız var mı
  Cevaplar: 96
  Son Mesaj: 31-01-2008, 17:08
 4. Namazimiz Ve çocuklarimiz...
  Konu Sahibi tevbeYA-HAK Forum Nasihatler
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 16-12-2007, 20:06
 5. niçin gardaş
  Konu Sahibi ekremeee Forum Şiirler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 24-11-2007, 17:36

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •