Teşekkür edenler Teşekkür edenler:  0
Beğenenler Beğenenler:  0
Beğenmeyenler Beğenmeyenler:  0
1 den 7´e kadar. Toplam 7 Sayfa bulundu

Konu: Komşuluk hakkı...

 1. #1
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 23.03.08
  Mesajlar: 24
  Teşekkür ve Beğeni

  Komşuluk hakkı...

  Selamın aleyküm kardeşlerim.

  Bir sorum var ve bazı akıl verecek kişilerin desteğini rica edeceğim.
  Bir komşumuzun evlilik çağında bir kızı var ve annesi ile babası bir süreliğine memlekete gittiler. Evde yoklar. Anne giderken eşime demiş ki “kızım sana emanet”. Bu kız da bir gün eve geliyor bir gün gelmiyor. Soruyoruz iş güç uzadı geç geldim diyor, arkadaşımın doğum günü vardı orda kaldım diyor. Bilirsiniz hep aynı şeyler.. Ve biz de yaklaşan yılbaşı nedeniyle korkuyoruz gider birinin evinde kalır içer düşer kalkar…

  “Kızım sana emanet”
  - Kızı kenara çekip her gün akşam eve geldiğinde bana rapor vereceksin mi demeliyiz?
  - Annesini babasını arayıp bu kıza sahip çıkın bir gün eve geliyor bir gün gelmiyor mu demeliyiz?


  Ne yapabiliriz ne önerirsiniz ?

  Selamın aleyküm.

 2. #2
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 20.05.12
  Mesajlar: 2.153
  Teşekkür ve Beğeni

  Aleyküm selam.

  Bence anne babasına nazikçe söylemelisiniz. Birinci şık biraz kaba oldu bence

 3. #3
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 23.09.10
  Yer: Erzurum
  Mesajlar: 599
  Teşekkür ve Beğeni

  Aleyküm Selam kardeşim.
  Birgün eve geliyor birgün gelmiyor kelimesi her insanda aynı etkiyi yapmaz. Ağır olan bir kelime. Kardeşim diyin bize emanet ettiniz bizde tedirginiz sürekli kızınız bazı akşamlar gelmiyor endişe ediyoruz. Kendisine durumu izah edip , her akşam bizi haberdar etmesini söyler misiniz. Biz söylemedik kalbi kırılmasın diye. Bu tarz lafları iyice oynayarak söyleyin. Gurur duyduğum en güzel kısım sizin gibi değerli komşuların olması.Demek ki hala insanlık yaşamakta , mutluluk duydum , sağlıcakla kalın.

 4. #4
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 30.03.08
  Mesajlar: 9.895
  Teşekkür ve Beğeni

  Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin Şüphesiz, Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez
  Nisâ Sûresinin 36 Ayeti


 5. #5
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 30.03.08
  Mesajlar: 9.895
  Teşekkür ve Beğeni

  Komşu (hikaye)

  Âlim ve evliyâdan Ahmed Hilmi Efendi (rahmetullahi teâlâ aleyh) komşu hakkında şöyle bildirdi: Hazret-i Enes, Peygamber efendimizden rivâyet etti ki: "Kişinin îmânı doğru olmadıkça, kalbi doğru olmaz Dili doğru olmadıkça kalbi doğru olmaz Mümin, komşusunun lisanından (di linden) emin olmadıkça Cennet´e giremez"Evliyânın büyüklerinden Alâeddîn Âbizî (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretlerinin büyük oğlu Gıyâseddîn anlatır: "Bir yaz günü, yatsı nama zından sonra, uyumak üzere odama çekilmiştim Gökte ay yükselmiş, ortalık ay ışığı ile aydınlanmıştı Evimizin bitişiğinde bir ev vardı ve içi bomboş görünüyordu O evde, kimsecikler yoktu Bir ara bu evden bâzı sesler geldiğini hissettim Merakla, bir kenardan evin içine baktım İçe ride, gölge hâlinde, karşılıklı oturan bir erkekle bir kadının konuştuklarını gördüm Sonra gelip yatağıma yattım, uyudum Sabahleyin namazdan sonra, babam bana; "Evlâdım! Komşu evine bakıp içindekileri seyretmek câiz değildir Yandaki evden duyulan sesin ne olduğunu araştırmak ve anlamaya çalışmak senin vazifen değil ki!" buyurdu"

  Tâbiîn devrinin tanınmış hadîs ve tefsîr âlimlerinden Atâ bin Meyse- re el-Horasânî hazretleri komşuluk ve komşu hakkının önemi hu sûsun- da Hasan-ı Basrî (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretlerinden naklen bildi- rmiştir Resûlullah efendimiz şöyle buyurdular: "Komşular üç kısım dır Bi- rinin bir hakkı vardır Bu, (hakkı) en az olan komşudur İkincisinin iki hakkı vardır Üçüncüsünün üç hakkı vardır En fazla hakkı olan budur Bir hakkı olan müşrik komşudur Akrabâ da değildir Bunun sâdece, komşuluk hakkı vardır İki hakkı olan, müslüman komşudur Akrabâlığı da yoktur Haklarından birisi, müslümanın, müslümana olan hakkı, diğeri komşuluk hakkıdır Üç hakkı olan, müslüman komşudur ki, aynı za manda, akrabâlığı da vardır Haklarından biri, müslümanın, müslüman üzerinde olan hakkı, komşuluk hakkı, diğeri akrabâlık hakkıdır Komşu luk hakkının en aşağısı, et ve benzeri yiyeceklerden çıkan koku ile kom şuya eziyet vermemektir Ancak tencerede pişenden bir mikdâr verilirse, eziyet edilmemiş olur"

  Büyük velîlerden Bişr-i Hâfî hazretleri, Hazret-i Âişe (radıyallahü anhâ´dan) rivâyet edilen şu hadîs-i şerîfi nakletti: Peygamber efendimiz; "Tencerede bir şey pişirdiğin zaman, suyunu çoğalt ve komşulara dağıt" buyurdular

  Büyük velîlerden Ebû Ali Sekafî (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretle rinin kuşçuluk yapan bir komşusu vardı Her zaman ona sıkıntı verirdi Çünkü onun evinin damına konan güvercinleri taşlayıp uçururdu Bir gün Ebû Ali Sekafî hazretleri evinin damında oturmuş Kur´ân-ı kerîm oku yordu Kuşçu komşusu yine güvercinlere taş attı Lâkin attığı taş bu defâ Ebû Ali Sekafî hazretlerinin alnına rastladı ve yardı Yüzünden aşağı kanlar akmaya başladı Etraftan bu hâli görenler; "Şimdi Ebû Ali hazret leri şehrin vâlisine gider, onu şikâyet eder ve zararını defeder Zîrâ vâli onun ricâsını kabûl eder Böylece hepimiz onun zarârından kurtuluruz" dediler O zaman Ebû Ali hazretleri hizmetkârını çağırdı ve; "Evlâdım! Şimdi şu bahçeye git ve uzunca bir çubuk yap getir" buyurdu Hizmetçi çubuğu hazırlayıp getirdi O zaman; "Şimdi şu çubuğu kuşçu komşu muza götür ve şu güvercinleri taş atarak değil de, bu çubukla uçurmasını söyle" buyurdu Hizmetçi gidip Ebû Ali Sekafî hazretlerinin sözlerini söylediğinde, kuşçu yaptıklarına pişman oldu ve özür diledi

  Tâbiînden, İslâm âleminde Eshâb-ı kirâmdan sonra yetişen evliyânın ve âlimlerin en büyüklerinden İmâm-ı A´zam Ebû Hanîfe (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretlerinin komşusu bir genç, her gece içki içer, eve sar hoş gelir, bağırır çağırırdı Bir gün devletin görevlileri onu yakalayıp hapse attılar Ertesi gün İmâm-ı A´zam, "Komşumuzun sesi kulağımıza gelmez oldu" deyince, bir talebesi onun hapse atıldığını söyledi Bunun üzerine İmâm-ı A´zam vâliye gitti Vâli, onu görünce ayağa kalkıp hür metle karşıladı Teşrifinizin sebebi nedir? dedi O da hâdiseyi anlatınca, vâli: "Böyle ehemmiyetsiz bir iş için zât-ı âliniz buraya kadar niçin zah met ettiniz, bir haber gönderseydiniz kâfi idi" dedi ve o genci serbest bı raktı İmâm-ı A´zam o gence; "Bak biz seni unutmuyoruz" diyerek, bir kese de akçe (para) verdi Bunun üzerine o genç, yaptığı kötü işlerden tövbe edip, İmâm-ı A´zam´ın derslerine devam etmeye başladı ve fıkıh ilminde âlim olarak yetişti

  Evliyânın büyüklerinden Mâlik bin Dînâr (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretlerinin yahûdî bir komşusu vardı Yahûdî evinin helâ çukurunu düşmanlık olsun diye Mâlik hazretlerinin evinin yanına yaptı Zamanla sızıntı ve pis koku Mâlik hazretlerinin evine sirâyet etti O her gün sızın tıyı temizler ve pis kokuyu gidermek için güzel kokulu şeyler yakardı Yahûdî, Mâlik hazretlerinin rahatsız olduğunu anladı Fakat beklediği şi kâyet gelmeyince, çok hayret etti Bir gün Mâlik hazretlerinin evine gitti Pis kokuyu duyunca; "Bu ne?" dedi O; "Kokulu şeyler yakıyorum" dedi Yahûdî; "Hayır bu lağım kokusu Bak duvardan sızıyor Niye bana söy lemiyorsun?" dedi Mâlik hazretleri; "Eğer söyleseydim, üzülebilirdin Bi zim dînimizde komşuyu üzmek ve eziyet yoktur Kavga ve gürültü de ol maz" buyurdu Yahûdî, bu sözler karşısında sarsıldı ve; "Bugüne kadar size düşmandım Şimdi Dîninize hayran oldum Böyle hükümler ancak İslâm dîninde olur Ey Mâlik! Îmân etmek istiyorum" dedi ve Kelime-i şehâdet getirip müslüman oldu

  Tâbiînin büyüklerinden, oniki İmâm?ın dördüncüsü ve Hazret-i Hüse yin?in oğlu olan İmâm-ı Zeynelâbidîn (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazret leri?nin şöyle buyurduğunu, Sâbit bin Ebî Hamza es-Simâlî nakletmiştir: ?Kıyâmet günü, bir nidâ gelir Allahü teâlânın komşuları kalksın, denir Bir grup insan kalkar, fakat bunların sayıları azdır Onlara da, hadi Cen net?e giriniz, denilir Melekler karşılayıp aynı şeyleri onlara da sorarak si zin ameliniz nedir? dediklerinde; "Biz Allah rızâsı için birbirimizi ziyâret ederdik Allah rızâsı için oturup sohbet ederdik ve Allah rızâsı için birbi rimize mallarımızı bol bol verirdik? derler Bunun üzerine melekler sâlih ve iyi amel işleyenlerin mükâfâtları ne güzeldir Hadi girin Cennet´e, der ler"

 6. #6
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 30.03.08
  Mesajlar: 9.895
  Teşekkür ve Beğeni

  (Allah’a ve kıyamete inanan, komşusuna iyilik etsin!) [Buhari]

  (Evinizde pişen yemekten, komşunuzun hakkını verin.) [Şir’a]

  (Komşusu aç iken tok yatan, [gerçek] mümin değildir.) [Buhari]

  (Komşuya da, ana-babaya hürmet eder gibi hürmet etmek gerekir.) [Şir’a]

  (Güzel komşuluk et ki, hakiki mümin olasın.) [Tirmizi]

  (Komşunun miras hakkı gibi hakkı vardır, o da komşuluk hakkıdır. Eğer müslüman ise sende iki hakkı vardır: Biri komşuluk hakkı, biri de Müslümanlık hakkı.) [İslam Ahlakı]

  (Komşu üç türlüdür: Bir hakkı olan, iki hakkı olan üç hakkı olan komşu. Bir hakkı olan, akraba olmayan gayri müslim komşudur. İki hakkı olan komşu, Müslüman olan komşudur ki, onun hem Müslümanlık, hem de komşuluk hakkı vardır. Üçüncü hakkı olan komşu ise, akraba olan Müslüman komşudur. Bunun hem Müslümanlık, hem akrabalık, hem de komşuluk hakkı vardır.) [Ebu Nuaym]

  (Komşusunu üzen, beni üzmüş olur. Bana eziyet eden Allah’a eziyet etmiş olur. Komşusu ile dövüşen, benimle dövüşmüş olur. Benimle dövüşen Allah ile dövüşmüş olur.) [Ebu Nuaym]

  (Namaz kılan, oruç tutan, sadaka veren, fakat dili ile komşularını inciten nice kimseler vardır ki, gidecekleri yer Cehennemdir.) [Hakim]

  Komşuya emr-i maruf yapmamak önemli bir kul hakkıdır. Mesela, alkollü içkilerin, açık gezmenin haram olduğunu, güler yüz ve tatlı dil ile komşularına anlatmalı. Komşularının günah işlediklerini görüp de, bana ne diyerek evine çekilen, uygun bir şekilde onlara nasihat etmeyen ve kendileri ile görüşmeyen, onların Cehennemden kurtulması için yardım etmeyen mesul olacaktır. Komşuları böyle bir kimseyi, kıyamette Allahü teâlâya şikayet edeceklerdir.

  Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Nice kimse, kıyamette komşusunun yakasına yapışıp "Ya Rabbi, buna, niçin kapısını bana kapattığını sor. Niçin elindeki nimetlerden bana da vermedi" diyecektir.) [İsfehani]

  (Komşun yardım isterse yardım et. Borç isterse ver. Fakir ise gözet. Hastalanırsa ziyaret et. İyi şeylerini tebrik et, felaketlerinde sabır dile. Ölünce cenazesine git.) [Harâiti]

  Kötü komşu
  Müslüman, komşunun sıkıntılarına da katlanır. Ona zararı dokunmaz. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Komşusu kötülüğünden emin olmayan kimse, [kâmil] mümin değildir.) [Buhari]

  (Allah’a ve ahirete inanan, komşusunu incitmesin!) [Buhari]

  (Allah ve Resulünü seven, bunların da kendisini sevmesini isteyen, konuşunca doğru söylesin, emanete riayet etsin ve komşusu ile iyi geçinsin!) [Beyheki]

  (Komşusu, şerrinden emin olmayan kimse, iman etmemiştir.) [Bezzar]

  (Kötü komşu, gördüğü iyiliği gizler, kötülüğü de yayar.) [Taberani]

  (Komşunun köpeğini döven, sahibini incitmiş olur.) [İ. Gazali]

  (Sıkıntıya düşen komşusuna yardım edene, sıkıntısını giderene, kıyamette en kıymetli elbiseler giydirilir.) [Şir’a]

  (Komşu hakkı dört taraftan kırk evdir.) [İ.Hibban]

  (Kendisinin iyi mi, kötü mü olduğunu anlamak isteyen kimse, salih komşularının kendisi hakkında ne dediklerini öğrensin! "iyi" diyorlarsa, Allah indinde iyi olduğunu anlasın!) [İbni Mace]

  Evet, salih komşularımız, bize iyi birisi diyorlar mı?
  Her müslümanın, bilhassa yeni evlilerin, haramlardan sakınan, ibadet yapan salih müslümanlar arasında ev araması gerekir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Ev satın almadan önce, komşuların nasıl olduklarını araştırın! Yola çıkmadan önce, yol arkadaşınızı seçin!) [Şir’a]

  İyi komşu
  İyi insan, sadece komşularına ve diğer insanlara zarar vermeyen değil, onlardan gelecek zararlara ve sıkıntılara da katlanandır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Malına veya çoluk çocuğuna zarar verir korkusuyla komşusuna kapısını kapatan, onunla görüşmeyi kesen, [hakiki] mümin değildir.) [Harâiti]

  (İnsanların içinde yaşayıp da, onlardan gelen sıkıntılara sabreden mümin, kenara çekilip onlardan gelecek sıkıntılara sabretmek sevabından mahrum kalan müminden daha iyidir.) [Tirmizi, İ. Mace, İ. Ahmed, Beyheki]

  (Allah indinde komşuların iyisi komşularına faydalı olandır.) [Hakim]

  (Cebrail aleyhisselam, komşu hakkının öneminden o kadar bahsetti ki, komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim.) [Buhari]

  Bir kimse, komşusundan ne bekliyorsa, komşusuna da aynı şeyleri yapmalıdır! Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Allah’a yemin ederim ki, bir kimse, kendisi için sevdiği şeyi, komşusu veya arkadaşı için sevmedikçe iman etmiş olmaz.) [Müslim]

  İyi komşu bir nimettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Şunlar Müslüman için saadettir: Saliha hanım, iyi komşu, geniş ev ve uygun binek.) [Hakim]

  (Bir salih müslümanın hürmetine, komşulara gelecek yüzlerce bela önlenir.) [Taberani]

  (İki kişi, ölen komşusu için, “Biz bunu iyi biliyoruz” derse, o kul öyle olmasa da, Allahü teâlâ meleklere buyurur ki: İki komşunun şahitliğini kabul edin ve ölenin ilmimdeki durumuna bakmayın!) [İ.Neccar]

  (İyi komşuluk, ülkeleri mamur eder ve ömrü uzatır.) [İ. Ahmed]

  (İyi komşu, komşusunu Cennete sokar.) [Deylemi]

  Komşuyu üzmekten sakınmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Komşusuna eziyet eden, bana eziyet etmiş olur.) [Ebuşşeyh]

  (Komşusuna eza edeni Allahü teâlâ sevmez.) [Deylemi]

  (Komşusu şerrinden emin olmayan, [gerçek] mümin olamaz.) [Buhari]

  (Kötü komşuya kıyamette Allahü teâlâ rahmetle nazar etmez.) [Deylemi]

  (Allahü teâlâ komşusunun kötülüğüne, ölene kadar sabreden kişiyi sever.) [Hatib]

  (Eza eden komşuya sabredeni Allah sever.) [Hakim]

  (Allah ve Resulünün sizi sevmesi için, emanete riayet edin, doğru konuşun, komşunuzu üzmeyin ve ona iyi muamele edin.) [Taberani]

 7. #7
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 23.03.08
  Mesajlar: 24
  Teşekkür ve Beğeni

  Verdiğiniz cevaplardan, yol gösterdiğiniz için ve iyi niyetlerinizden ötürü Allah razı olsun.
  Selamın aleyküm.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. merhabalar
  Konu Sahibi imported_sevgi_ Forum Tanışma Köşesi
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 12-05-2009, 09:15

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •