Çağın Gelişmeleri Karşısında Müslüman Kadının Duyarlılığı
--------------------------------------------------------------------------------
Nuray Demirci


Vuslat dergisi Hanımlar Komisyonu ilk seminerini gerçekleştirdi. Seminerin konusu "Çağın Gelişmeleri Karşısında Müslüman Kadının Duyarlılığı"ydı. İHH Kadın Kolları başkanı Yazar Av. Gülden Sönmez'in konuşmacı olarak katıldığı seminer, Vuslat dergisi Hanımlar Komisyonu başkanı Tuba Varol'un açılış konuşması ile başladı.

Kadının toplumdaki yerini bilmesinin ve üzerine düşen görevleri yapmasının gerekliliği üzerinde duran Varol, Vuslat dergisi Hanımlar Komisyonu'nun da bu amaç doğrultusunda, bir birlik ve beraberlik oluşturmak için teşekkül ettirildiğini söyledi. Komisyonun bugüne kadarki faaliyetleri hakkında da kısaca bilgi veren Tuba Varol, bahar dönemiyle birlikte Vuslat Hanımlar Komisyonu'nun aktivitelerinin artacağını da müjdeledi.

Daha sonra konuşmasını yapmak için kürsüye gelen İHH Kadın Kolları başkanı Gülden Sönmez, Müslüman kadınların haklarını ve görevlerini çok iyi bilmeleri ve hayatlarını buna göre yönlendirmeleri gereğinin üzerinde durdu. Toplumda meydana getirilen psikolojiden dolayı yasak olmayan şeyleri bile yasak zannetme vehimlerinin oluştuğunu vurgulayan Sönmez, Müslüman kadınların her evi bir Kur'an mektebi haline dönüştürmeleri gerektiğini söyledi. Zannedildiğinin aksine evlerde Kur'an eğitiminin yasaklanmasının asla söz konusu olmadığının, sahip olduğumuz haklarımızın farkında olunması gerektiğinin altını çizerken bu konunun başörtüsü meselesinde de yaşandığını belirtti. Müslüman kadınlar olarak içeride kendimize has problemler yaşamamız söz konusu olacağını ve bunlara çözümler bulmak zorunda olduğumuzu fakat bunun yanı sıra dünyanın başka yerlerinde yaşanan problemlerle de ilgilenmek, oralarda yaşanan problemleri de kendi problemlerimiz olarak kabul edip onların çözümleri konusunda da gayret sarf etmemiz gerektiğini dile getirdi. Müslüman kadınlar olarak Irak, Filistin, Afganistan, Çeçenistan gibi zor şartların yaşandığı bölgelerle de ilgilenmemizin bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Özellikle çocuklarımızı yetiştirirken Müslüman olmanın bilinciyle onları kuşatmamızın öneminin üzerinde durdu. İHH'nın Ramazan ayında gerçekleştirdiği bir program çerçevesinde çeşitli İslam ülkelerinden getirdiği Müslüman çocukların Türkiye'deki gözlemlerinden örnekler verdi. Örneğin Açeli kız çocukların Türkiye'deki Müslüman kız çocukların başlarının açık olmasını yadırgadıklarından, kendilerinin daha küçük yaşlardan itibaren namaz, tesettür gibi sorumlulukları yerine getirmede dikkatli olduklarını anlattıklarından söz etti.

Av. Sönmez, İHH olarak ilkini geçen Ramazan ayında gerçekleştirdikleri çocuklarla ilgili bu programı daha sonraki yıllarda da sürdürerek gelenekselleştirmek istediklerini söyledi. Dünyadaki Müslüman hanımlarla ilgili de bunun benzeri bir program gerçekleştirmek istediklerini belirtti.İrtibat : 0 (216) 612 78 22

vuslathanim********

Vuslat dergisinden alıntıdır...