Islamiyet.gen.tr - islami forum
Geri git   Islamiyet.gen.tr - islami forum > >

Text here

account_circle Kayıt ol help Yardım Arama Bugünki Mesajlar Forumları Okundu Kabul Et

İslam Alimlerimiz - Büyüklerimiz İslâm dînine hayâtını vakfetmiş, değerli eserler ve izler bırakmış kıymetli insanlar...

Etikenlenen Kullanıcılar

Cevapla
 
Seçenekler Stil
ismailbasarir ismailbasarir isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kayıtlı Kullanıcı
ismailbasarir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Forum ÜyesiForumdaki Yaşınız
Üyelik tarihi28.09.08
Mesajlar218
Alt 05-02-2009, 23:00
#1Süleyman Hilmi Tunahan
Son devir din âlim ve velîlerinden.

Adı Süleymân Hilmi, soyadı Tunahan'dır.

Babası zamânın müderrislerinden Hâfız Osman Efendidir. Soyu Fâtih Sultan Mehmed Hanın "Tuna Hanı" olarak tâyin ettiği ve kendi kız kardeşi ile evlendirdiği İdris Beye dayanmaktadır. 1888 (H.1306) senesinde Silistre'nin Ferhatlar köyünde doğdu. 1959 (H.1379) senesinde İstanbul'da vefât etti. Karacaahmed Kabristanındadır.

Babası Osman Efendi tahsîlini İstanbul'da tamamladıktan sonra Silistre'ye giderek meşhûr Satırlı Medresesinde yıllarca müderrislik yaptı.

İlim ehli ve fazîlet sâhibi bir âileden dünyâya gelen SüleymânHilmi Tunahan, ilk tahsîlini Silistre Rüşdiyesinde ve Silistre Satırlı Medresesinde yaptı. Bilâhare tahsîlini tamamlamak için İstanbul'a gelerek Sahn-ı Semân (Fâtih) Medresesine kaydoldu. Fâtih dersiâmlarından ve o devrin meşhûr âlimlerinden Bafralı Ahmed Hamdi Efendi (BüyükHamdi Efendi)nin ders halkasına devâm etti. Zamânın usûlüne göre aklî ve naklî ilimleri tahsîl ettikten sonra 1916 senesinde Ahmed Hamdi Efendiden birincilikle icâzet, diploma aldı. Daha sonra o zamanki tâbiri ile dersiâm (profesör) olarak yetişmek üzere Süleymâniye Câmii medreselerinden Medresetü'l-Mütehassısînin tefsîr ve hadîs kısmına devâm etti.

Son derece parlak bir zekâya sâhib olan Süleymân Hilmi Tunahan, 1919 senesinde Medresetü'l-Mütehassısîn'den birincilikle mezûn oldu. Aynı yıllarda Medresetü'l-Kuzâtı (Hukuk Fakültesini) da üstün bir derece ile bitirdi. Böylece bir taraftan dersiâm diğer taraftan da kâdılık rütbelerine ulaşarak devrinin zâhirî ilimlerini tamamladı. Mezûniyetini müteâkip İstanbul'da dersiâm olarak vazîfeye başlayan Süleymân Hilmi Tunahan bir müddet sonra medreselerin kapatılması üzerine vâizliğe tâyin edildi. Uzun müddet İstanbul'un Sultanahmet, Süleymâniye, Yeni Câmi, Şehzâdebaşı ve Piyâle Paşa gibi büyük câmilerinde halka vâz ederek insanlara İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlattı.
Tasavvuf yolunda Selâhüddîn ibni Mevlânâ Sirâcüddîn Efendinin sohbetlerine devâm ederek yetişti. Süleymân Hilmi Tunahan'ın tasavvufî yönüyle ilgili olarak, dâmâdı ve bağlısı Kemâl Kaçar tarafından Necip Fâzıl Kısakürek'e verdiği notlardan bir bölümü şöyledir:

"Süleymân Efendinin bâtın ilmine yâni tasavvuftaki mânevî cephesine gelince, şüphesiz bu husus ehline mâlumdur.Zâhirî akıl ve zekâ ile idraki mümkün olamaz. Öyle ki, bir insan müslüman olabilir, tahsilli ve akıllı olabilir. Hattâ iç hayâtı münkir olamaz da yine tasavvuf ve irşâda ehil bir zât ile karşılaştığı halde, o zât ilâhî irâdeyle kendisini ona bildirmezse, dünyâlar bir araya gelse onun feyzlerinden haberdâr olamazlar. Bizim ise kendisinin mânevî cephesi üzerinde zerrece tereddüdümüz yoktur. Biz bu noktayı ilmelyakîn biliyoruz. Kendisinin tasarrufunu ve rûh melekeleri üzerindeki tesirini öz rûhumuzda ve vücûdumuzda hissetmiş, enfüsî ve kevnî kerâmetlerinin üstün irşâd hârikalarını fiil hâlinde ve hakkıyla müşâhede etmiş bulunuyoruz. Allah'ın bu husustaki inâyet ve lütfuna mazhar olduğumuza, kendilerinin kâmil ve mükemmel mürşid olduğuna Silsile-i sâdâd=Büyükler zinciri kolundan otuz ikinci ferdi Selâhüddîn ibni Mevlânâ Sirâcüddîn hazretlerinin cismânî nisbet, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin de rûhânî nisbetle vârisleri bulunduğuna îmânımız tamdır. Kendisinin bu cephesini anlamayanların, hiç olmazsa aksini iddiâ etmemelerini ve kendisinde bir mürşid hâli görmediklerini söylemekten çekinmelerini, dünyâ ve âhiret yıkımına uğramamaları bakımından tavsiye ederiz."

Zâhirî ve bâtınî yönden yüksek derece sâhibi olan SüleymânHilmi Tunahan, îtikâdda Ehl-i sünnet, amelde Hanefî mezhebine, tasavvufta Nakşibendiyye yoluna mensûb idi. Ehl-i sünnet vel-cemâate son derece bağlıydı. Kendisinden feyz alan talebeleri ile vâz ve sohbetlerine devâm eden kimselere en büyük tavsiyesi; "Ehl-i sünnet vel-cemâat" akîdesine ihlâs ve samîmiyetle bağlı olmalarıydı.

Yetmiş iki senelik ömrü boyunca İslâmiyetin emir ve yasaklarını öğrenmek, öğretmek ve insanlara anlatarak onların dünyâ ve âhiret saâdetine kavuşmalarına vesîle olan Süleymân Hilmi Tunahan 16 Eylül 1959 senesinde İstanbul'da Kısıklı'daki evinde vefât etti. Karacaahmet Kabristanlığına defnedildi.

Dua ile...
Alıntı ile Cevapla
ebuzer25 ebuzer25 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kayıtlı Kullanıcı
ebuzer25 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Forum Üyesi1,000+ Mesajlı ÜyeForumdaki Yaşınız
Üyelik tarihi16.08.08
Mesajlar1.858
Alt 05-02-2009, 23:11
#2
evet ismail kardeşim ben süleyman hilmi tunahan hocanın hayatını okumuştum.kurana en güzel hizmet eden hocaefendilerimizden biridir.islama hizmet eden herkezden RABBİM razı olsun
Alıntı ile Cevapla
ismailbasarir ismailbasarir isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kayıtlı Kullanıcı
ismailbasarir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Forum ÜyesiForumdaki Yaşınız
Üyelik tarihi28.09.08
Mesajlar218
Alt 05-02-2009, 23:13
#3
Alıntı ile Cevapla
ismailbasarir ismailbasarir isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kayıtlı Kullanıcı
ismailbasarir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Forum ÜyesiForumdaki Yaşınız
Üyelik tarihi28.09.08
Mesajlar218
Alt 05-02-2009, 23:14
#4
Silsile-i sadaatımızın 33. halkasıdır
Alıntı ile Cevapla
ebuzer25 ebuzer25 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kayıtlı Kullanıcı
ebuzer25 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Forum Üyesi1,000+ Mesajlı ÜyeForumdaki Yaşınız
Üyelik tarihi16.08.08
Mesajlar1.858
Alt 05-02-2009, 23:16
#5
Alıntı:
ismailbasarir´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Silsile-i sadaatımızın 33. halkasıdır
ismail kardeşim maşallah sen bu yaşta böyle güzel paylaşımlarda bulunuyorsun.şaşırdım hakikaten 14 yaşındamısın?:a23:
Alıntı ile Cevapla
HÜZÜNLE DOLUYUM HÜZÜNLE DOLUYUM isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kayıtlı Kullanıcı
HÜZÜNLE DOLUYUM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Forum ÜyesiForumdaki Yaşınız
Üyelik tarihi30.01.09
Mesajlar343
Alt 05-02-2009, 23:16
#6
yolumuzun MÜCAHİDİ...EHLİ SÜNNETİN DÖNMEZ DAVACISI..ALLAH DEMENİN YASAK OLDUĞU BİR ZAMANDA KAHRAMANCA ALLAH ALLAH ALLAH DİYE FERYAD EDEN...ALLAHCC GERÇEK BAĞLILARINDAN EYLESİN BİZLERİ...
Alıntı ile Cevapla
ismailbasarir ismailbasarir isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kayıtlı Kullanıcı
ismailbasarir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Forum ÜyesiForumdaki Yaşınız
Üyelik tarihi28.09.08
Mesajlar218
Alt 05-02-2009, 23:22
#7
14 kasım 1994 pazartesi sabahı doğdum

Talebeyim.Dünyanın gerçek yüzünü bu yaşlarda öğrendim.fazla merakım olduğundan araştırma yaptım.bir çok sohbette katıldım.bir çok Kuran öğretilen yerlere gittim.bnm böyle olmam biraaz da annem sayesinde.annem hafız.Gördüklerimizi,duyduklarımızı,araştırdıkları mı bu sitede size anlatmak istedim. o yüzden böleym


Talebelik bir şereftir her kula nasip olmaz...
Alıntı ile Cevapla
ebuzer25 ebuzer25 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kayıtlı Kullanıcı
ebuzer25 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Forum Üyesi1,000+ Mesajlı ÜyeForumdaki Yaşınız
Üyelik tarihi16.08.08
Mesajlar1.858
Alt 05-02-2009, 23:23
#8
Alıntı:
ismailbasarir´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
14 kasım 1994 pazartesi sabahı doğdum

Talebeyim.Dünyanın gerçek yüzünü bu yaşlarda öğrendim.fazla merakım olduğundan araştırma yaptım.bir çok sohbette katıldım.bir çok Kuran öğretilen yerlere gittim.bnm böyle olmam biraaz da annem sayesinde.annem hafız.Gördüklerimizi,duyduklarımızı,araştırdıkları mı bu sitede size anlatmak istedim. o yüzden böleym


Talebelik bir şereftir her kula nasip olmaz...
maşallah kardeşim nazarımız degmesin ALLAH herkeze senin gibi evlat nasib etsinALLAH seni bu yolda daim eylesin.yolun acık olsun
Alıntı ile Cevapla
ismailbasarir ismailbasarir isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kayıtlı Kullanıcı
ismailbasarir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Forum ÜyesiForumdaki Yaşınız
Üyelik tarihi28.09.08
Mesajlar218
Alt 05-02-2009, 23:26
#9
Alıntı:
sevda hafız´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
maşallah kardeşim nazarımız degmesin ALLAH herkeze senin gibi evlat nasib etsinALLAH seni bu yolda daim eylesin.yolun acık olsun
Bakarsın seninde olur
ALLAH RAZI OLSUN HEPİNİZDEN.İLAHİLER EN SEVDİĞİM ŞEYDİR TAVSİYE EDERİM.DURSUN ALİ ERZİNCANLI GENELDE
Alıntı ile Cevapla
ebuzer25 ebuzer25 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kayıtlı Kullanıcı
ebuzer25 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Forum Üyesi1,000+ Mesajlı ÜyeForumdaki Yaşınız
Üyelik tarihi16.08.08
Mesajlar1.858
Alt 05-02-2009, 23:29
#10
[QUOTE=ismailbasarir;924481]Bakarsın seninde olur
ALLAH RAZI OLSUN HEPİNİZDEN.İLAHİLER EN SEVDİĞİM ŞEYDİR TAVSİYE EDERİM.DURSUN ALİ ERZİNCANLI GENELDE [/QUOT

İNŞALLAH KARDEŞİM. BU SİTENİN İLAHİ BÖLÜMÜNE GİR ORADA SANIRIM VARDIR BEN PEK BAKMADIM AMA
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yer imleri


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
İstanbul Boğazının 1 milyar 47 milyon mp. Görüntüsü altaymustafa Resimler 3 13-07-2011 22:12
Her kadın örtünmek ister mi? _YUSUF_ Islamda Kadının Yeri ve Önemi 6 14-11-2010 16:15
Insanın uçan halısı nedir ? MAKBERGÜLÜ Genel Konular 2 04-06-2010 22:14
Kayıp ilanı.... abı_hayat Dini Hikayeler 14 16-12-2008 00:06
Okul Dergisinde İslam'a Hakaret Nevin_1982 Boykot 14 11-06-2008 17:14


Şu Anki Saat: 02:23


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204