Rasûl-ü Ekrem (Sallallahu aleyhi vesellem) buyurdu ki:

- Akşam namazından sonra yatsı vaktine varmadan iki rek'ât namaz kılsa, ilk rek'âtta bir Fatiha, bir âyete'l-Kürsi ve beş kere İhlas-ı şerîf okusa, ikinci rek'âtta bir Fatiha ve bir de sûre-i Bakara'nın son dört âyetlerini (Amene'r-rasûlü'yü bir evvelki âyetten başlayarak sonuna kadar) okuyarak kılanlara Hakk Teâlâ cennette inciden bir köşk bina eder. Her rek'âtı için bin şehid sevabı, her âyet için bir kul azad etmiş gibi sevab verir.”

Bilâl Babam, yazdığı Zuhûratiye-i Geylanî'ye kitabında bu namaz hakkında da bilgi vermiştir.

(Râmûz-ul Ehâdîs, Hadîs No: 5321)

Akşam namazını, cemaatle namaz kılınan bir mescidde cemaatle kıldıktan sonra dünya kelâmı konuşmadan yalnız Kur'ân ve namaz ile yatsıyı bekleyerek (yine cemaatle kılarak) ayrılan kimse için Allahu Teâlâ'nın cennette her biri yüz senede dolaşılamayan iki kasr ile aralarında bütün dünya halkını içine alacak derecede geniş bahçe inşa ettirmesine hak kazanmıştır.” [Ebû'l-Velid es-Saffar.]