Yüz İhlasla Kılınan Önemli Bir Namaz…

31- Hz. Resulullah (s.a.a):
.
“Kim Recebin herhangi bir gecesinde iki rekatlık namazda yüz defa ihlas Suresi’ni (her rekatta elli defa olacak şekilde) okursa, Allah yolunda yüz yıl oruç tutmuş gibi olur ve Allah ona cennette her peygamberin (Allah’ın selamı onlara olsun) komşuluğunda bir saray ihsan eder!”[32]

Recep Ayında Tevhid Zikri…

32- Hz. Resulullah (s.a.a):


“Kim Recep ayında bin defa “La İlahe İllallah” (Allah’tan başka ilah yoktur.) zikrini söylerse, Allah ona bin hasene yazar ve onun için cennette yüz şehir bina eder.”[33]

Recebin Cumasında Kılınan Önemli Bir Namaz…

29- Hz. Resulullah (s.a.a):

“Kim Recep Ayının Cuma gününde öğle ve ikindi arasında, her rekâtında bir Fatiha, yedi Ayete'l Kürsi ve beş defa İhlas okuyacak şekilde (ikişer ikişer) dört rekat namaz kılar, ardından da on defa:

“Esteğfirullahellezi lâ ilahe illâ huve ve es’eluhut-tevbe.”

(Kendisinden başka ilah olmayan Allah’tan mağfiret diliyorum ve tevbe edip ona dönüyorum.) zikrini söylerse, Allah o namazı kıldığı günden itibaren ölünceye kadar her gün için ona bin hasene yazar; okuduğu her ayete karşılık cennete ona kızıl yakuttan yapılmış bir şehir ve her harfe karşılık cennette beyaz inciden yapılmış bir saray verir; onu cennet hurisiyle evlendirir, ardında herhangi bir hoşnutsuzluk olmayacak şekilde ondan razı olur; ibadet edenlerden yazılır ve Allah onun akıbetini saadet ve mağfiretle hatmeder; kıldığı her rekâta karşılık elli bin namazın sevabını onun için yazar; bin taç ile taçlandırılır; Sıddıklarla birlikte cennete yerleşir ve dünyadan çıkmadan önce cennetteki yerini görür.”[30]

Recep Ayı Boyunca Kılınan Altmış Rekâtlık Namaz…30- Hz. Resulullah s.a.v“Kim Recep Ayı boyunca her gece iki rekat kılınacak şekilde toplam altmış rekat namaz kılar ve her rekatta bir Fatiha, üç Kafirun ve bir İhlas okur ve ardından da aşağıdaki duayı okur ve ellerini yüzüne sürerse, şüphesiz Münezzeh olan Allah duayı kabul eder ve ona altmış hac ve altmış umre sevabı verir (dua şöyledir):
“Allah’tan başka ilah yoktur, yegânedir, ortağı yoktur; hükümranlık O’na aittir; hamd O’na mahsustur; diriltir ve öldürür ve O ölmeyecek diridir; bütün hayırlar O’nun elindedir ve O her şeye kâdirdir ve dönüş O’nadır. Yüce ve azametli Allah’a dayanmayan hiçbir hareket ve güç yoktur. Allah’ım! Ümmi Peygamber Muhammed’e ve Ehlibeyti’ne salat et.”[31]