B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 39 (381-390)


381- “ Fıtır zekâtı erkek ve kadın her Müslüman’a farzdır. ” ( Faydul kadir hadis no 4557)

(Sadakayı fıtır (fitre) miktarını Diyanet her yıl tespit ediyor.)

382- “ Sesinizle Kuran’ı güzelleştirin. ” ( Sevdirin). ( Faydul kadir hadis no 4576 )

383- “ Altı kişiye, Allah, ben ve bütün nebiler lânet etmiştir: Allah’ın kitabına ilâve yapanı, Allah’ın kaderini yalanlayanı, diktatörlükle saltanat kurup bu güçle Allah’ın sevmediği kişilere izzet ve ikramda bulunarak Allah’ın aziz kıldığı kişilere eziyet ve kötülük yapanı, Allah’ın haram kıldığı şeyleri helalleştireni, akrabalarına dil uzatanı, sünnetimi hafife alanı, değiştireni veya temelli terk edeni.” ( Faydul kadir hadis no 4660 )


(Lânet konusu ile ilgili olarak Kuran’ı kerim söyle buyurmaktadır: (Onlar, Allah'ın lanet ettiği kimselerdir. Allah kime lanet ederse artık ona asla bir yardımcı bulamazsın.) (Nisa süresi 52. ayet) Diğer âyeti kerime ise şöyledir: (Biz kitapta açıkça belirttikten sonra indirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lânet eder, hem de bütün lânet ediciler lânet eder.) (Bakara sûresi 159. âyet)

384- “ Âdemoğlunun mutlu yaşamı üçtür. İşkenceli yaşamı da üçtür. Mutlu yaşamı: Saliha kadın, iyi binek, güzel geniş ev. İşkenceli yaşam ise: Kötü ev, kötü kadın (Huyu bozuk) ve kötü binek.” ( Faydul kadir hadis no 4692 )

385- “ Allah’tan dünya ve Ahiret için af ve sağlık dile. ” ( Faydul kadir hadis no 4695 )

386- “ Bana vesile için dua edin, dünyada benim için bu duayı yapana, bende ahirette ona şahit olur ve şefaat ederim. ” ( Faydul kadir hadis no 4704 )

387- “ Allah’a avuçlarınızın içi ile dua edin, avuçlarınızın sırtı ile dua etmeyin. Dua bitince avuçlarınızı yüzünüze sürün. ” ( Faydul kadir hadis no 4706 )

388- “ Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil Cennet nehirlerindendir.” ( Faydul kadir hadis no 4737 )

389- “ Duaların efendisi: ‘Allahumme ente rabbi lailahe illa ente halakteni ve ene abduka ve ene alâ ahdika ve va’dika ma esteta’tu euzü bike min şerri ma sana’tu ve ebuleke bi ni’metike aleyye ve abuu bizenbi fağfirli feinnehu la yağfirzunube illa ente’.” ( Faydul kadir hadis no 4743 )

390- “ Cennetin Hanım efendisi dörttür: (Hz.) Meryem, (R. anha), (Hz.) Fatıma (R. anha), (Hz.) Hatice (R. anha) ve (Hz.) Asiye. (R. anha)” ( Faydul kadir hadis no 4759 )


Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…