B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 32 (311-320)


311- “ Hurma hurma ile buğday buğday ile tuz tuz ile balya ot balya ot ile, aynı miktar ve kalitede olmak kaydıyla faiz sayılmaz. Fazlasını isteyen faize girmiş olur.” ( Faydul kadir hadis no 3410)

312- “ Üç dua geri çevrilmez. Babanın çocuklarına yaptığı dua, oruçlunun duası, yolcunun duası.” ( Faydul kadir hadis no 3456)

313- “ Allah şu üçün yardımcısıdır: Allah’a cihat için yola çıkana, yazılı olarak verdiği sözü yerine getirmek isteyene, zina korkusundan dolayı evlenmek isteyene.” ( Faydul kadir hadis no 3497)

314- “ (İnanarak) Hakkıyla ‘lailaheillallah’ demek Cennetin (Hak etme) bedelidir.” ( Faydul kadir hadis no 3560)

315- “ Sıkça ‘lâilaha illallah’ diyerek imanınızı yenileyin.” ( Faydul kadir hadis no 3581)

316- “ Allah hilâli insanlara oruç için vakit belirleyici kıldı. Hilâli görünce oruca başlayın, hilâli görünce de oruca son verin. Hava kapalıysa orucu otuza tamamlayın.” ( Faydul kadir hadis no 3588)

317- “ Erkek kişinin güzelliği dilindedir.” ( Faydul kadir hadis no 3625)


(Konuşmasındaki hitabet güzelliğindedir.)

318“ İçkide ticaret haram kılınmıştır.” ( Faydul kadir hadis no 3703)

319- “ Müslüman’ın Müslüman üzerinde olan hakkı beştir: Selamını almak, hastalanırsa ziyaretine gitmek, cenazesinde bulunmak, davetine icabet etmek, hapşırınca (Elhamdu lillah derse) ‘yerhamkallah’ demek.” ( Faydul kadir hadis no 3735)

320- “ Her Müslüman’ın yedi günde bir yıkanma hakkı vardır, başını ve bedenini yıkamalıdır.” (Faydul kadir hadis no 3747)


(Gusül abdest’i hariç.)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…