B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 31 (301-310)


301- “ Gece karanlıkta camiye yürüyenleri müjdele, onlara kıyamet günü ışık eşlik edecektir.” ( Faydul kadir hadis no 3144)

302- “ Kurbanda sığırı yedi kişi keser, deveyi de yedi kişi keser.” ( Faydul kadir hadis no 3215)

303- “ Ağlamak rahmettir, bağırmak ise şeytandandır.” ( Faydul kadir hadis no 3216)

304- “ Cemaat ile namazda; namazı kolaylaştırın arkanızda (Cemaatin içinde) yaşlı, zayıf, ihtiyaç sahibi olabilir.” ( Faydul kadir hadis no 3244)


(Yukarıdaki 3244 nolu hadisi şerifte cami hocalarımıza atıf vardır, buradan anlaşılıyor ki hocalarımız namazı gereğinden fazla uzatmamaları önerilmektedir.)

305- “ Sahur yemeği yiyin çünkü sahurda bereket vardır.” ( Faydul kadir hadis no 3291)

306- “ (Sözün ifşa olması) Sen duyarsın, senden duyarlar, onlar da senden duyanlardan duyarlar.” ( Faydul kadir hadis no 3298)

307- “ Büyüklerinizden neslinizi (akrabalarınızı) öğreniniz. Çünkü akraba ilişkisi ailede sevgiyi, rızkınızın artmasını, ömrünüzün uzamasını ve neslinizin devamını sağlar.” ( Faydul kadir hadis no 3319)


(Yukarıdaki 3319 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi; Müminin akraba ve yakınlarıyla alâkasını devâm ettirmesi, onlardan ilgisini kesmemesi onları koruyup gözetmesi, yâni akraba ziyaretinde bulunması, dinimizin çok önem verdiği esaslardan biridir. Dolayısıyla Müslüman, “sıla-i rahim” vazifesini hiçbir zaman ihmâl etmemelidir. Hadisi şerifte Ömrün uzamasına da neden olur buyurmaktadır, dolayısıyla nasıl olsa kaderimiz yazılmıştır istediğimizi yaparız diyerek kaza ve kader konusunu kendilerine çıkar kabul edip fani dünyanın zevkine, sefâsına ve şeytanlarına yenik düşenlerde vardır . Böyle düşünenler için Kuranı kerim şöyle buyurmaktadır: “Allah'a şirk koşanlar dediler ki: Allah dileseydi, ne biz, ne babalarımız Ondan başkasına kulluk etmezdik ve Onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık Kendilerinden öncekiler de böyle demişlerdi.” (Nahl sûresi 35. âyet) “Yahut şöyle diyecektir: Allah bana doğru yolu gösterseydi, her halde ben de tâkva sahiplerinden biri olurdum.” (Zümer sûresi 57. âyet) Yukarıdaki Âyeti kerimelerin Kura’n da ki yorumu şöyledir ; (Müşrikler kader inancını, sadece iradesine ihanet sınırında bırakmayıp, Cenabı Mevlâ’ya iftira etmeye kadar götürdüğünün çarpıcı bir ifadesidir.) Cenâbı Allah Kuran’ı Kerimdeki diğer âyeti kerimelerde şöyle buyurur: (Bu dünyada iken kendi ellerinizle yapmış olduğunuzun karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına zulmetmez.) (Âli İmran sûresi 182.ayet) (İşte bu kendi ellerinizle yaptıklarınızdır. Yoksa Allah kullarına zulmedici değildir.) ( Enfal sûresi 51. âyet ) (Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir şey için zulmetmez. Fakat insanlar kendi kendilerine zulmederler.) (Yunus sûresi 44.âyet) (Kim iyi bir iş yaparsa bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir.) (Fussilet sûresi 46.âyet) (Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır sarp sağlam kalelerde olsanız bile. Kendilerine bir iyilik dokunsa, bu Allah’tan derler, başlarına bir kötülük gelince de, bu senden derler. ‘Hepsi Allah’tandır’ de, bu kavme ne oluyor ki bir türlü lâf anlamıyorlar. Sana gelen iyilik Allah’tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik, buna Allah’ın şahit olması yeter.) ( Nisa suresi 78. 79. âyetler ) Yukarıdaki Nisa suresindeki âyetlerin Kuran da ki yorumu şöyledir; (Bu iki âyet birlikte mütalaa edilirse İslâm’ın hayır, şer, kaza ve kader mevzularında ki inanç ve düşüncesine ışık tuttuğu görülür. İnsanlar umumiyetle elde ettikleri başarı ve iyi neticeleri kendilerine mal ederler. Felâket kötülük ve başarısızlıklarını yükleyecek birisini ararlar, kendilerini kınamak ve suçlamaktan kaçınırlar. Halbuki her şeyi yaratan İlâhi güçtür ; Her şey onun taktir ve kudreti ile var olur. Ancak Rabbimiz hiçbir kimse için doğrudan doğruya felâket ve kötülüğe rıza göstermez; kulun işlediği her günah, suç ve kötülükte bizzat kendi iradesi devreye girer ve Cenabı Hak kulu öyle istediği için, ve iradesini o yönde sarf ettiği için öyle yaratır. Şu halde kul iradesi yönünde iyi veya kötüyü Murad eder , Cenabı Mevlâ hâliktır kulun iradesine göre yaratır.)

Yani dünya hayatında kişi iradesini Allah korkusunu baz alarak kullanırsa Yüce Rabbimiz iyi veya kötüyü onun için yaratır. Yukarıdaki âyeti kerimelerden ve hadisi şeriflerden anlaşılıyor ki bu dünya hayatı bizim için çok öneme haiz bir testtir. Ve şu anda o teste tâbi tutulduğumuzun bilinci ve şuuru içinde olmamız gerekir.

308- “ Cennet kapıları Pazartesi ve Perşembe günleri açılır. Allah’a şirk koşanlar hariç bütün Müminlerin (Küçük) günahları af olur. Ancak iki küs kardeşin günahlarının affı barışıncaya kadar ertelenir.” ( Faydul kadir hadis no 3341)

309- “ Kıyamet koptuğunda kâfirlerin sayısı çok olacaktır.” (Faydul kadir hadis no 3353)


(Çünkü o gün Müslüman ya olmayacak ya da çok az olacak.)

310- “ (İmamın) Namazda yanıldığını bildirmek için: Erkekler için; Sübhan Âllah. Kadınlar için; bir elinin tersini diğerinin içine vurmak.” ( Faydul kadir hadis no 3402)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…