B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Mübarek ramazan ayının tüm müminlere hayırlar getirmesini cenabı Allah’tan dilerim....

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 28 (271-280)

271- “ Allah merhametli kullarına merhamet eder.” ( Faydul kadir hadis no 2612)

272- “ Ben insanlara kötülüklerden uzaklaştırıcı rahmet peygamberi olarak gönderildim.” ( Faydul kadir hadis no 2627)

273- “ (Peygamber s.a.v.) Ben kadınlarla tokalaşmam.” ( Faydul kadir hadis no 2636)

274- “ Ben yalan değil gerçek peygamberim. Ben Abdul muttalib’in oğluyum.” (Faydul kadir hadis no 2683)


(Torunuyum o sülâleden geliyorum.)

275- “ Kıyamet günü diğer peygamberlere göre en çok taraftarı olan ben olacağım ve Cennetin kapısını da ilk açan ben olacağım.” ( Faydul kadir hadis no 2688)

(Yukarıdaki hadisi şerif ile ilgili olarak baş taraftaki 02 nolu hadisi şerifte, peygamber s.a.v. Cennet kapısının nasıl açılacağı hususunu bizlere bildirmektedir.)

276- “ Kıyamet günü ilk önce benim ruhum bana iade edilecek, Cennet giysilerinin en güzeli bana giydirilecektir. Sonra arşın sağında yer alacağım. Benden başka hiçbir yaratık o makamda yer almayacaktır.” ( Faydul kadir hadis no 2690)

277- “Sizin kıyamet (Mahşer) günündeki nurlarınız ve parlaklıklarınız abdest alma yerlerinizi su ile iyice yıkamanızın eseridir. Kimin imkânı varsa, yüzünün nurunu ellerinin ve ayaklarının parlaklığını arttırmak için abdest yerlerini (yukarı doğru) biraz daha uzatsın.” ( Faydul kadir hadis no 2713)


(Yukarıdaki 2713 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi: Abdest uzuvlarını yıkarken biraz daha uzatmaktan maksat farz olan yerin ötesine geçmektir. Ellerde bunun hududu olan dirseklerin biraz üzerine çıkmak, ayaklarda ise topuk kemiklerinin biraz daha yukarısına çıkmaktır. Mahşer de abdest uzuvları yüzler nurlu eller ve ayaklar parlak olacaktır. Bu nurlar ve parlaklıklar insanlar arasında seçilmeyi kolaylaştıracaktır. Şöyle ki; dünyada iken kimin Allah (c.c.) buyruklarını kâle alıp almadığı, Allah’a ve peygamberi tanıyıp tanımadığı, abdest alıp almadığı, namaz kılıp kılmadığını mahşer gününde daha kitabını teslim almadan, peşinen, insanların kimlikleri mahşer ehli tarafından anlaşılacaktır. Hadisi şerifte buyurduğu gibi müminler anlındaki, başındaki, boynundaki, kollarındaki, ayaklarındaki nurlardan ve parlaklıklardan derhal tanınacaklar ve bu ışıklar onların yollarını aydınlatacaktır. Kurandaki âyeti kerime şöyledir : (Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu!). (Enam süresi 122. âyet) .)

278- “ İnsanlara makam ve saygınlıklarına göre muamele ediniz.” ( Faydul kadir hadis no 2735)

279- “ Dünyada yaşam seviyesi sizden daha düşük olanlara bakın. Sizin üstünüzdekilerde gözünüz olursa Allah’ın verdiği nimetlere şükrünüz azalır, bu nimetleri azımsarsınız.” (Faydul kadir hadis no 2742)

280 “ Sizi çoğu sarhoş eden içecekten, azını da yasaklarım.” ( Faydul kadir hadis no 2753)


Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…