B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 27 (261-270)


261- “ Her hak sahibinin söz hakkı vardır.” ( Faydul kadir hadis no 2399 )

262- “ Benim sema ehlinden iki vezirim (yardımcım) vardır ve iki vezirim de yeryüzü ehlindendir. Sema ehlimden olan vezirlerim Cibril (Cebrail (a.s) ve Mikail’dir (a.s.). Yeryüzünden olan vezirlerim ise (Hz.) Abu Bekir ve (Hz.) Ömer’dir.”
( Faydul kadir hadis no 2438 )

263- “ Bana en sevimli olanınız, güzel ahlaka sahip olandır.” ( Faydul kadir hadis no 2468 )

264- “ Şu hususlar kıyamet alametlerindendir: İslâmi ilimler kalkacak, cehalet artacak, zina ifşa olacak, çok içki içilecek, erkekler azalacak kadınlar çoğalacak.” ( Faydul kadir hadis no 2474 )

265- “ Mümin kişinin mutluluğu: Allah’ın ömrünü uzatmasıdır. Allah’a dönüş yapması için veya daha çok itaat ve ibadeti içindir.” ( Faydul kadir hadis no 2490 )

266- “ Bu sizin kullandığınız ateş cehennem ateşine göre yetmiş kez daha hafiftir. Eğer su ile iki kez söndürülmemiş olsaydı onu kullanamazdınız. Önceki haline gelmemesi için Allah’a dua edin.” ( Faydul kadir hadis no 2506 )

267- “ Siz (Kıyamet günü) Allah’ı göreceksiniz. Şu ayı gördüğünüz gibi. Siz sakın uykuyu ve işi bahane ederek güneş doğmadan önceki namazı (sabah), batmadan önceki namazı (ikindi) kılmamazlık yapmayın.” ( Faydul kadir hadis no 2537 )


(Kuran’ı Kerimde bakara süresi 238. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır: (Namazlara ve orta namaza (ikindi namazı) devam edin; gönülden boyun eğerek Allah (c.c.) için namaza durun.) Çok nadir bile olsa sabah namazını uykudan dolayı, ikindi namazını ise işten dolayı kılamayanlar olabilir.)

268- “ Ben de sizin gibi insanım. Unutabilirim, namazda unuttuğumuz olursa, oturduğunuz yerde iki defa secde yapın (Sehv secdesi).” ( Faydul kadir hadis no 2565 )

269- “ Ben size babanız gibiyim, öğreticiyim. Biriniz dışkısını gidermek için oturduğunda yüzünü veya sırtını kıbleye doğru çevirmesin. Altını da sağ eliyle yıkamasın.” ( Faydul kadir hadis no 2580 )

270- “ Müminlerin hasta olması, ateşe girmiş ve pasını atmış demire benzer.” ( Faydul kadir hadis no 2599)


Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…