KAHİNLER VE GAYB BİLGİSİ HADİSİ
Aişe (r.a)'dan Rasulullah (s.a.s)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
«Melekler anane -ki bir buluttur- inerler de gökte kaza ve hükmolunan bazı şeyleri görüşürler. Bu sırada şeytanlar kulak hırsızlığı yaparlar. İşittiklerini de kahinlere gizlice ulaştırırlar. Bu haberlerle beraber yüz yalan da kendiliklerinden uydururlar.» (Buhari)
HADİSTEN NE İSTİFADE EDERİZ
1 - Allah, ileride olacak bazı olayları, görevli meleklere bildirir. Onlar da bu haberleri birbirlerine aktarırlar. İşte bu esnada cinler, Allah'ın kendilerine verdiği bazı özel güçlerle, bu haberlerden bazılarını duyarlar ve bunları kahin ve sihirbaz dostlarına aktarmak isterler. Allah da onları göktaşlarıyla kovalar. Bazıları ölür, bazıları da kurtulur ve çaldıkları haberleri dostlarına ulaştırırlar. Onlar da bu gerçeklere kendilerinden birçok yalan katıp bunu insanlara aktarırlar. Bu söylediklerinden bazıları doğru çıkınca halk onların gaybı bildiklerini zanneder. Oysa, bu haberler, Allah'ın meleklere bildirmesiyle zaten gayb olmaktan çıkmıştır.
2 - Kahinler ve sihirbazlara gidip onların söylediklerini tasdik etmek ve inanmak büyük şirklerdendir, insanı islam'dan çıkarır.