B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 22 (211-220)

211- “ Yeryüzü (Toprak) her gün yetmiş defa seslenir: Ey âdemoğulları canınızın çektiği her şeyi yiyin, ben de sizin etlerinizi ve derilerinizi yiyeceğim.” ( Faydul kadir hadis no 1950 )

212- “ İslam dini garip geldi (Azdı sonra çoğaldı) ve garip gidecek. Sona kalan (Mümin) gariplere ne mutlu.” ( Faydul kadir hadis no 1951 )


(Çünkü Yüce Allah’ın dinine sımsıkı sarılacaklar birlikte küffara karşı kenetlenecekler başlangıçta olduğu gibi.)

213- “ Resim asılı veya gölgesi olan cisimli eve melekler girmez.” ( Faydul kadir hadis no 1960 )

214- “ Kişi uzun süre Cennet ehli amelini yapar sonra ateş ehlinin yaptıklarını yapar ve kendini ateş ehli olarak sonlandırır. Kişi uzun süre cehennem ehlinin yaptığı amelleri yapar sonra Cennet ehlinin yaptığı ameller ile kendini Cennetle sonlandırır.” ( Faydul kadir hadis no 1972 )

215- “ Cennette, kişi ağaçtan bir meyve koparırsa yerine hemen bir diğeri oluşur.” ( Faydul kadir hadis no 1976 )

216- “ Erkek kadının yüzüne sevgi ile bakar, kadın da ona sevgi ile bakarsa, Allah’u Teâlâ onlara rahmeti ile bakar ve karısının elini ellerinin içine alırsa, parmaklarının arasından günahları süzülerek dökülür.” ( Faydul kadir hadis no 1977 )

217- “ Mümin kişi doğduğu yerin dışında (Allah rızası için çıktığı) gurbette ölürse, kabirinden doğduğu yere kadar yol açılır oradan da Cennete kapı açılır.” ( Faydul kadir hadis no 1985 )

218- “ Kişinin ruhu kabz olunca, ölen kişi ruhunun gidişini gözleri ile takip eder.”
( Faydul kadir hadis no 2004 )


(Yukarıdaki 2004 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi; Ruhumuzu teslim ettiğimiz an gözlerimiz ruhumuzun gidişini takip eder çünkü göz perdemiz artık açıktır. Dolayısı ile ölen kişinin gözleri bir yerlere bakıyor olabilir. Peygamber Efendimiz s.a.v. bize ölen kişinin gözlerini kapatmamızı da buyurmuştur ve kendileri de uygulamışlardır. Böylece İnançlı ve inançsız insanların hayatı sona ermiş olacak ve Dünya hayatı rüyasından uyanmış olacağız. Keşke son vakit namazımı kılmış olsaydım diyeceğiz.) Müminler iyi ki İslamiyet’i yaşamışız diye sevinecekler. Münafıklar, Kafirler ve imansızlar; keşke dünyaya geri dönmek olsaydı da Allah, Kuran ve Peygamber yolunda olsaydık diyecekler.)

219- “ Güneş ve ay kişilerin ne ölümü ne de doğumu için tutulur. Onların tutulmaları Allah’ın ayetlerinden iki ayettir (Kudret ve azametine delâlet eden âyetlerdir). Allah bu tutulmalar ile kullarına korku salar. Bunları görürseniz tutulma namazı kılın. Tutulma bitinceye kadar Allah’a dua edin.” ( Faydul kadir hadis no 2016 )

(Güneş ve Ay tutulması esnasında, iki rekât namaz kılmak sünnettir. Bu namazda uzun sûre okumak ve tesbihatı çoğaltmak gerekir, tek başına veya cemaatle kılınabilir. Küsuf, güneş aydınlığının kısmen veya tamamen gizlenmesine, Husuf ise ayın aydınlığının bir kısmının veya tamamının gizlenmesine denir. Güneş tutulduğu zaman Küsuf namazı, ay tutulduğu zaman Husuf namazı kılınır. Bu durumlarda Müslümanlar genelde tutulmaların giderilmesi ve aydınlığa kavuşulması için cenabı Allah´a namaz kılarak dua ve niyazda bulunur.)

220- “ Şeytan dedi ki: Rabbim izzetine (Kudretine ve şiddetine) yemin ederim ki senin (Muhlis kulların hariç) bu kullarının ruhları cesetlerinde olduğu müddetçe ben onların yolunu şaşırtacağım. Rab (Yüce Allah) dedi ki: İzzetim ve celalim için ben de halen affa devam ettiğim gibi onlar istiğfar diledikçe onları affedeceğim.” ( Faydul kadir hadis no 2025 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…