MUSKA VE NAZARLIKLAR HADİSİ

27 - Ebu Beşir el-Ensari (r.a)'den şöyle demiştir: «Rasulullah (s.a.s) ile bir yolculuğunda beraberdim. Gördüğü her devenin, boynunda bulunan halka, boncuk veya bunun gibi ne bulunursa koparması için elçi gönderdi.» (Buhari-Müslim).
28 - Aişe (r.a)'dan rivayete göre: «Rasulullah (s.a.s) göz değmesine karşı okunmasını bana emretti.» (Buhari)
29 - Aişe (r.a)'dan: «Rasulullah (s.a.s)'in her zehirli hayvanın zehirine karşı okuyup üflemeye izin verdi» dediği rivayet olunmuştur. (Buhari)

HADİSLERDEN NE İSTİFADE
-Nazardan korunmak için takılan takılar, hastalığı uzaklaştırmak veya iyileştirmek için yapılan bir takım sihri şeyler, muskalar, karı-kocanın arasındaki sevgiyi artırmak için yapılan sihri her şey, doğrudan doğruya fayda verebileceklerine veya insanlardan bir zararı uzaklaştırabileceklerine inanılarak takılırsa büyük şirklerdendir ve sahibini dinden çıkarır. Fakat bunları takanlar Allah’ın izniyle kendilerine fayda vereceğine veya zararı defedeceğine inanırlarsa büyük haramlardan daha haram olan küçük şirk işlemiş olurlar. Ancak, nazardan veya hastalıktan korunma veya şifa niyetiyle Kur’an-ı Kerim okumak ve üflemek caizdir, sünnettir. Kur’an ayetlerinin veya hadisi şeriflerin yazılıp muska şeklinde kişinin üzerinde bulundurulması bazı sahabelerce caiz görülmüşse de bazılan haramlılığına hükmetmişlerdir. Abdullah b. Mes’ud (r.a) caiz görmeyen sahabelerdendir.